Gabriel Harmsen wint dr. Albert van der Zeijden-scriptieprijs

4 april 2024

De dr. Albert van der Zeijden-scriptieprijs 2023 is gewonnen door student Gabriel Harmsen. Deze jaarlijkse bekroning wordt toegekend door de Universiteit Utrecht en het Nederlandse Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) - ter nagedachtenis aan wijlen dr. Albert van der Zeijden - en wil daarmee het onderzoek naar immaterieel cultureel erfgoed stimuleren. Jorijn Neyrinck zetelt vanuit Vlaanderen in de jury en Werkplaats immaterieel erfgoed hielp mee door Vlaamse scripties te verzamelen.

Voor de tweede keer werd een scriptieprijs immaterieel erfgoed uitgereikt voor scripties in Nederland en Vlaanderen. De scriptieprijs werd dit jaar toegekend aan Gabriel Harmsen met het onderzoek ‘Traditional Folk Music in a Polarizing Europe. An Expedient to Cultural Sovereignty?’. Dit werd woensdagmiddag 20 maart bekendgemaakt tijdens een feestelijke ceremonie in Utrecht.

De beoordelingscommissie looft de goed geschreven scriptie van Harmsen vanwege zijn diepgaande theoretische reflectie en de vernieuwende verbanden die worden gelegd met politieke concepten. De scriptie heeft in het huidige politieke klimaat in de wereld veel actualiteitswaarde. Harmsen laat goed zien hoe erfgoed ingezet kan worden voor politieke doeleinden en illustreert dit met een case study over Ethno Sweden. Hij onderzoekt dit muziekkamp in relatie tot het Zweedse cultuurbeleid en speculeert hoe het beïnvloed kan worden door de recente verschuiving van de nationale regering naar rechts.

Genomineerden
In totaal zijn er tien scripties ingediend, waarna er drie waren genomineerd voor de prijs. Na de inspirerende Heritage Lecture kregen deze drie genomineerden het podium om hun onderzoeken te presenteren. Vervolgens werd door Saskia van Oostveen, hoofd KIEN, Gabriel Harmsen als winnaar bekendgemaakt. Harmsen mocht een geldbedrag van 1000,- euro in ontvangst nemen en kreeg een IE-Trofee: een ambachtelijk plateel, ontworpen en gemaakt door Trudy Otterspeer.

Eervolle vermeldingen zijn er voor de scripties van Valentine Goossens van de Universiteit Antwerpen en Andreas Simons Katholieke Universiteit Leuven. Goossens schreef de scriptie ‘LEONARDO CISNEIROS OCCUPATIE Recife. De bewoners en hun woonculturen’, een mooi en uitgebreid veldonderzoek waaruit veel commitment naar het onderzoek spreekt. In de scriptie wordt heel goed gereflecteerd op wat de observaties betekenen voor bestaande theorie. Goossens neemt in haar reflectie een inclusief perspectief in door niet alleen de zogenaamde standaardliteratuur te gebruiken. De scriptie van Simons, ‘Natural Language Processing on Limburgish: a non-standardized, low-resource language’,  wordt door de commissie geprezen om de interessante koppeling van het Limburgse dialect aan kunstmatige intelligentie om de taal levend te houden. De commissie is erg enthousiast over de mogelijkheden die dit onderzoek kan bieden voor de innovatie van het borgen van talen.

(Foto: v.l.n.r. Andreas Simons, Gabriel Harmsen en Valentine Goossens)

De beoordelingscommissie
Rose Mary Allen – Universiteit van Curaçao
Jorijn Neyrinck – Werkplaats immaterieel erfgoed
Renée Vulto - Universiteit Utrecht
Adrienne Zuiderweg - Stichting Indisch Erfgoed
Mark Schep - KIEN en Reinwardt Academie

Dr. Albert van der Zeijden
Albert van der Zeijden (1957-2021) was als historicus bijna 35 jaar werkzaam binnen de wereld van immaterieel erfgoed en volkscultuur en bekleedde tal van functies. De laatste jaren was Albert van der Zeijden werkzaam als hoofd van team Kennisontwikkeling bij het Kenniscentrum. Als Research Fellow Heritage Studies was Van der Zeijden verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onder meer studenten begeleidde met scripties. Ook was hij internationaal actief, bijvoorbeeld binnen het ICH-NGO Forum waar hij coördinator was van de Working Group Research.

(V.l.n.r.: Gabriel Harmsen, Trudy Otterspeer en Saskia van Oostveen) 

Laureaten Scriptieprijs | © KIEN