HISTORIES: een nieuw aanspreekpunt voor erfgoedvrijwilligers

25 januari 2019
Vanaf begin dit jaar kan je bij HISTORIES terecht voor al jouw vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA. De organisatie is sinds 2019 door de Vlaamse overheid erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.

HISTORIES zorgt voor ondersteuning via o.m eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en –deling een speerpunt in de dagelijkse werking.

Wil je op de hoogte blijven van de werking en toekomstige acties van HISTORIES? Schrijf je via deze link in op de nieuwsbrief van Histories.

Logo | © Histories