ICTM Belgium thematische studiedagen

10 augustus 2021

ICTM Belgium is een academische organisatie met als doel om mensen betrokken in de studie, praktijk, documentatie, borging en verspreiding van traditionele muziek, dans, en gerelateerde podiumkunsten (zoals theater of poppenspel) samen te brengen.

Zij lanceren een langdurig project om onderzoek rond de aanwezigheid, praktijk en representatie van muziekculturen in België vanuit een historisch en etnomusicologisch perspectief te stimuleren. Hierbij onderzoeken ze de mate waarin traditionele repertoires nationale en regionale identiteiten representeren, en de manier waarop Belgische instellingen, verenigingen en mensen traditionele muziek gebruiken om hun gemeenschapsgevoel of juist een gevoel van anders-zijn te creëren en te versterken. Het project start met het verzamelen van kennis en getuigenissen vanuit heel het land en zal afgerond worden in 2030 met de publicatie van een tweetalig boek (FR/NL).

Thematische studiedagen

In 2021-2022 organiseert ICTM Belgium vier thematische studiedagen om elkaar te ontmoeten en bepaalde thema's te bespreken. Voor deze dagen doen zij een oproep naar deelnemers die graag bijdragen aan het project.

Ben je projectcoördinator in een museum, traditioneel muzikant of danser, leraar of directeur in een muziekschool? Werk je in de cultuursector of doe je (academisch of niet-academisch) onderzoek naar traditionele muziek in België? Een voorstel tot bijdrage (tussen de 150 en 400 woorden) kan je sturen naar ictm.belgium@gmail.com.

1. Verzamelen, archiveren en tentoonstellen van muziektradities
Woensdag 24 november 2021, 14 tot 18 uur, Muziekinstrumentenmuseum (Brussel)

2. Educatie, transmissie en onderzoek
Woensdag 12 januari 2022, 14 tot 18 uur, Katholieke Universiteit Leuven 

3. Verspreiden en commercialiseren van muziektradities
Donderdag 17 maart 2022, 14 tot 18 uur, Muziekpublique (Brussel)

4. Traditioneel muziekleven in België
Vrijdag 17 juni 2022, 14 tot 18 uur, Cultureel Centrum Mechelen, mogelijk gemaakt door CEMPER (Mechelen)

Elke studienamiddag bestaat uit presentaties, rondetafelgesprekken en informele netwerkmomenten. ICTM Belgium nodigt je graag uit op deze studienamiddagen om deel te nemen aan de discussies, om een presentatie te geven rond de thema(‘s) waar u rond werkt en/of als observator. De studienamiddagen staan los van elkaar, dus je kan zelf kiezen aan welke thema’s je al dan niet deelneemt.

Deelname aan de studiedagen is gratis.

Meer informatie: ictm.belgium@gmail.com of Facebook ICTM Belgium