Immaterieel erfgoed dekoloniseren?

28 oktober 2020

Dekoloniseren van erfgoed is een kwestie die actueel vele gemoederen beroert en een thema van maatschappelijk debat. In de dekolonisatiedebatten staan vaak materiële sporen van het verleden centraal, zoals omstreden standbeelden in de publieke ruimte. Daarnaast leven ook veel vragen naar dekoloniseren in een context van levende erfgoedpraktijken die vandaag in onze samenleving plaatsvinden: immaterieel cultureel erfgoed.

Jorijn Neyrinck van Werkplaats immaterieel erfgoed buigt zich samen met Marike Lefevre van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven over dit thema. In hun bijdrage aan het Tijdschrift voor Mensenrechten belichten ze deze vraagstukken vanuit de regelgeving rond immaterieel erfgoed en mensenrechten.

Naast een bijdrage die reflecteert op dekoloniseren en immaterieel erfgoed, omvat de editie artikelen over de geschiedenis van mensenrechten en dekolonisatie (Laurens Lavrysen), herstelbetalingen vanuit een juridisch perspectief (Kato Van der Speeten), de dekolonisering van Belgische universiteiten (Nozizwe Dube), de strijd voor memoriële gerechtigheid (Joachim Ben Yakoub), en interviews met dekolonisatie-experten Heleen Debeuckelaere (Hadjira Hussain Khan) en Nadia Nsayi (Eline Kindt).

Je kan het themanummer ‘Dekolonisering en Mensenrechten’ afzonderlijk aankopen via de webshop van de Liga voor Mensenrechten.