Meester-leerlingentrajecten van 2022 bekend!

7 december 2021

Vanaf volgend jaar zullen 21 gepassioneerde meesters, samen met 35 enthousiaste leerlingen, de handen uit de mouwen steken om hun unieke vakmanschap levend te houden.

De Vlaamse minister van Cultuur kent 21 beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject. Daarmee ondersteunt hij 21 meesters-vaklui en 35 leerlingen die samen een traject doorlopen. Zo worden kennis en vaardigheden doorgeven aan het talent van de toekomst en gaan ze niet verloren.

Met de beurzen vakmanschap krijgen vaklui de kans om gedurende een langere periode - een paar maanden tot twee jaar - intensief samen te werken met een of meerdere leerlingen die bij hen in de leer gaan. Meester en leerling(en) vormen daarbij een partnerschap en krijgen samen een beurs, die hen toelaat om het tijdrovende proces van kennisoverdracht aan te gaan. Een beurs bedraagt maximaal 30.000 euro. Zowel meester als leerling(en) ontvangen een deel van dat bedrag.

De meester-leerlingbeurzen passen in het beleid rond immaterieel erfgoed, het niet-tastbaar erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen leeft. Immaterieel erfgoed is niet alleen waardevol maar ook uiterst kwetsbaar. Zo kan vakmanschap alleen levend worden gehouden door het over te dragen aan volgende generaties.

Divers vakmanschap

Een aantal beurzen gaan naar beoefenaars van traditionele ambachten zoals hoefsmeden of touwslaan. Oude technieken leiden namelijk vaak tot innovatieve toepassingen en hedendaagse creaties. Er is eveneens aandacht voor ecologie, met onder andere beurzen voor ambachtelijk imkeren en het bouwen van contrabassen uit duurzamere materialen.

In onze streek is ook belangrijke knowhow aanwezig om cultureel en bouwkundig erfgoed in stand te kunnen houden. De overdracht van dergelijke kennis is van cruciaal belang, denk maar aan het restaureren van 18de-eeuwse doedelzakken, het onderhouden van historische machines of het herstellen van glas-in-loodramen

De minister van Cultuur geeft daarenboven graag kansen aan minder bekend vakmanschap, zoals het brouwen van de Aziatische drank Kombucha. Ook de podiumkunsten worden niet vergeten, met onder meer beurzen voor het maken van marionetten en het bouwen van muziekinstrumenten.


Bekijk hier welke meesters en leerlingen hun ambacht levend houden in 2022: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-11/overzicht_beurzen_vakmanschap_2021.pdf


Internationale belangstelling

Tijdens het Symposium on Living Human Treasure Systems in 2020 in Canada, vertelde Sophie Muyllaert van het Departement Cultuur, Jeugd en Media over het Meester-Leerling traject aan onze buitenlandse collega’s.

Lees hier meer (pagina 49): https://api.patrimoinevivant.qc.ca/content/uploads/2021/11/actes_thv_2020_en.pdf 

 

Beeld: Departement Cultuur, Jeugd en Media
Bron: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/600000-euro-voor-ondersteuning-van-vakmanschap