Oproep: onafhankelijke deskundigen voor strategisch advies Vlaams cultuurbeleid (SARC)

12 mei 2020

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke, deskundige mensen die lid willen worden van de Algemene Raad of een van de sectorraden

 

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad wordt samengesteld uit zowel vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op Vlaams niveau als uit onafhankelijke experts, die samen werken aan het tot stand komen van inhoudelijk sterk onderbouwde strategische adviezen. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Deze oproep zoekt naar onafhankelijke deskundige leden die door de Vlaamse regering benoemd worden voor een termijn van vier jaar. Je kan je kandidaat stellen voor lid te worden van de Algemene Raad of één van de vier sectorraden.

Wie zich kandidaat wil stellen als onafhankelijke deskundige, vult uiterlijk op 15 juni 2020 het inschrijvingsformulier in met een gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en een uitgebreid curriculum vitae.
Voor meer informatie over de kandidaatstelling en procedure kan je verder lezen op de website van de SARC

 

Header beeld: © SARC