Paardenprocessie van Kester officieel erkend als immaterieel erfgoed

27 juni 2023

De Vlaamse minister van Cultuur plaatst de Paardenprocessie van Kester op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Jan Jambon is blij dat deze ommegang in het Pajottenland officieel werd toegevoegd aan de Inventaris: “De Paardenprocessie van Kester brengt mensen samen en geeft een unieke identiteit aan een kleine gemeenschap in het Pajottenland. Het is een mooi voorbeeld van een immaterieel-erfgoedpraktijk waar jong en oud met evenveel plezier aan deelnemen.”

 

De Kesterweg op zondag na Pinksteren

 

De eerste zondag na Pinksteren is het altijd feest in het Pajottenland. Dan trekt de paardenprocessie, die in de volksmond ‘de Kesterweg’ heet, doorheen Kester, Oetingen en Herfelingen. De tocht wordt georganiseerd door de Gilde van het Paardenvolk en is gewijd aan de Heilige Drievuldigheid. Typisch zijn de ruiters te paard, koetsen en fanfares. De processie is zo één van de drie grote paardenprocessies in Vlaanderen.

 

Grote en kleine processie

 

Jaarlijks vertrekt de ‘grote processie’ met paarden en het Drievuldigheidsbeeld om 06.15 uur aan de kerk van Kester. Tijdens hun tocht houden de processiegangers halt bij verschillende kerken en kapellen. Kort voor de middag komen ze aan bij de kapel op de kruising van de Kesterweg en de Edingensesteenweg. Daar wacht de ‘kleine processie’ hen op met een honderdtal figuranten en de fanfare. Samen stappen ze dan opnieuw naar de kerk van Kester.

 

Feest voor jong en oud

 

Aan de ommegang nemen telkens meer dan 300 figuranten en 100 ruiters deel. Het Paardenvolk wordt in de processie niet alleen vergezeld door leden van de betrokken parochies, ook de leerlingen van de dorpsschool en de leiding van de Chiro lopen mee. De fanfares van Kester, Oetingen en Herfelingen zorgen voor de muziek. Zo brengt de processie lokale verenigingen bijeen en verbindt ze mensen van verschillende generaties.

 

Rijke geschiedenis

 

De geschiedenis van de processie gaat terug tot de 13de eeuw. Ze zou ontstaan zijn uit dankbaarheid omdat Kester, Oetingen en Herfelingen gespaard bleven van de pest. In de huidige vorm bestaat de ommegang sinds 1864, toen het nieuwe Sint-Martinusbeeld in Kester werd ingewijd. In 1871 nam de dorpspastoor het initiatief om de Gilde van het Paardenvolk op te richten die tot op vandaag de processie organiseert. Al meer dan 150 jaar brengt ze de lokale gemeenschap samen.

 

De Inventaris Vlaanderen geeft een overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die zo belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven. De minister kan 2 keer per jaar nieuwe elementen toevoegen aan die Inventaris.

 

Sint-Martinus met de bedelaar en de vlaggendragers, met op de achtergrond de ruiters in de Kesterweg. | © Rudy Boon