Werkplaats immaterieel erfgoed verkozen tot Rapporteur van de UNESCO 2023 Evaluation Body

21 februari 2023

Werkplaats immaterieel erfgoed, vertegenwoordigd door collega Kia Tsakiridis, zal in 2023 de eervolle taak van Rapporteur (secretaris) van de UNESCO Evaluation Body opnemen. Een verkiezing die erop wijst hoezeer onze expertise gewaardeerd wordt en er vertrouwen in de kwaliteit van ons werk wordt gelegd.

 

Ieder jaar worden tijdens het Intergouvernementeel Comité (IGC) van de UNESCO 2003 Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed nominaties voorgedragen voor erkenning en opname op de lijsten in het kader van deze Conventie:

  • de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nood voor Dringende Borging (‘List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding’)
  • de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid (‘Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity’) - ongetwijfeld de meest bekende
  • het Register van de Beste Borgingspraktijken (‘Register of Best Safeguarding Practices’)
  • en aanvragen voor Internationale Ondersteuning (‘requests for International Assistance’)

Voorafgaand aan de bespreking en beslissing door het IGC worden alle aanvragen voor evaluatie en advisering voorgelegd aan een adviescommissie, de ‘Evaluation Body’.

Deze internationale Evaluation Body van de UNESCO 2003 Conventie is samengesteld uit 12 leden, die aangesteld worden door het IGC voor een termijn van 4 jaar (naar de Operationele Richtlijnen §28). Meer specifiek wordt er in de Evaluation Body vanuit de 6 verschillende geopolitieke regio’s dus enerzijds telkens 1 expert tot lid aangeduid als vertegenwoordiger vanuit de lidstaten en wordt er anderzijds telkens 1 NGO als lid benoemd.

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotà verzamelden in december 2019 de lidstaten en vele honderden NGO’s en experten voor de 14de editie van het IGC. Werkplaats immaterieel erfgoed werd daar door de Vlaamse Gemeenschap en bij uitbreiding de Belgische Staat als kandidaat voorgedragen aan alle landen binnen de groep ‘Western European and North American States’ en weerhouden voor verkiezing in de internationale procedure. (Per groep kunnen maximaal 3 kandidaturen worden voorgedragen, waaruit vervolgens het Intergouvernementeel Comité het betreffende NGO-lid verkiest via geheime stemming.) Tijdens deze 14de editie werd Werkplaats immaterieel erfgoed verkozen tot lid van deze Evaluation Body.  

In 2023, het laatste jaar van dit mandaat in de Evaluation Body, tekenen we met de Werkplaats present in Botswana in december, waar dan het 18de Intergouvernementeel Comité zal plaatsvinden. In de hoedanigheid van Rapporteur zal Kia instaan voor het formuleren van de adviezen van de Evaluation Body en voor een globale rapportage over tendenzen uit de aanvraagdossiers voor 2023.

Van 2020 tot 2022 representeerde Jorijn Neyrinck de Werkplaats in de Evaluation Body, hier tijdens 17COM in Rabat, Marokko (2022) | © Werkplaats immaterieel erfgoed