Wiki loves living heritage gaat van start!

15 maart 2023

De wereldwijde Wikimedia-campagne “Wiki loves living heritage” nodigt erfgoedgemeenschappen, ngo's,  publieke instellingen én Wikimedia-vrijwilligers uit om immaterieel erfgoed van over de hele wereld in tekst, beeld en video vast te leggen en te delen. 

Over de hele wereld wordt in 2023 de 20e verjaardag van de Unesco 2003 Conventie gevierd en immaterieel erfgoed in de bloemetjes gezet. Wiki loves living heritage is het startschot van een heus feestjaar met een hele reeks feestelijke initiatieven die komende maanden nog zullen volgen. Zo werd in Europa bijvoorbeeld ook al gekozen voor het thema “levend erfgoed” voor de ‘European Heritage Days’ in 2023. Bij ons in Vlaanderen zal Open Monumentendag op 10 september zo ook “Met hart en ziel” de brug slaan met immaterieel erfgoed. 

Meer zichtbaarheid voor immaterieel erfgoed


Het doel van
Wiki Loves Living Heritage is een rijk, evoluerend online archief maken van foto's en video's rond immaterieel erfgoed, en ze openlijk en toegankelijk beschikbaar stellen via de Wikimedia Commons kanalen (wikidata, wikimedia, wikipedia …). 

De campagne zal niet enkel grote zichtbaarheid geven aan het erfgoed dat erkend is op de UNESCO immaterieel-erfgoedlijsten, maar ook aan de vele duizenden praktijken op nationale inventarissen in de 180 lidstaten van de Conventie, én ruimer aan allerlei ander immaterieel erfgoed dat misschien nog niet op één van die lijsten en inventarissen in beeld is.

Erfgoedgemeenschappen worden daarom volop uitgenodigd om hun erfgoed aan Wikidata toe te voegen. Tegelijk wordt de bekende inzet van Wikimedia op ‘open access’ (open toegang) in deze campagne rond immaterieel erfgoed ook speciaal getoetst aan allerlei vragen om zorgzaam om te springen met het delen van dit levende erfgoed en de betrokken beoefenaars en erfgoedgemeenschappen.

Vlaanderen neemt het voortouw


Een reeks partners in het internationale immaterieel-erfgoedveld werken samen om van Wiki Loves Living Heritage een internationaal succesverhaal te maken en zo het bewustzijn en de zichtbaarheid van immaterieel erfgoed te vergroten.

Vlaanderen trok van meet af méé de campagne uit de startblokken. De Vlaamse UNESCO Commissie, Werkplaats immaterieel erfgoed en Meemoo hebben elk vanuit hun eigen invalshoek de voorbije maanden zich ingezet om dit grote project mogelijk te maken voor de internationale gemeenschap. Er staat dus vanalles te gebeuren, en ook in Vlaanderen zelf gaan we in 2023 nog volop aan de slag. Meer nieuws daarover volgt binnenkort. 

Lees hier meer over Wiki Loves Living Heritage of neem deel aan de online lancering op 17 maart om 14.00 uur.

 

Wiki Loves Living Heritage is een gezamenlijk initiatief van het European network of focal points for the UNESCO 2003 Convention (ENFP) en AvoinGLAM. Het werd voor de opstart al ondersteund door European Heritage Days Network, Werkplaats immaterieel erfgoed & de Vlaamse UNESCO Commissie, Quebec Council for Living Heritage, Fins Heritage Agency, Culture Ireland, Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed in Nederland en Federal Office of Culture Switzerland. Ondersteunende partners zullen zich tijdens het campagnejaar verder kunnen aansluiten. 

Wiki loves living heritage - illustration | © Wiki loves living heritage - illustration