2021
02
juli
Focusgroep Immaterieel erfgoed & secundair onderwijs
Focusgroep Immaterieel erfgoed & secundair onderwijs
2021
16
juni
Rondetafel Erfgoedgemeenschappen Inventaris Vlaanderen
Rondetafel Erfgoedgemeenschappen Inventaris Vlaanderen
2021
07
oktober
Denkdag: toekomst van de belangenbehartiging voor cultureel erfgoed
Denkdag: toekomst van de belangenbehartiging voor cultureel erfgoed
2021
02
juli
Focusgroep Immaterieel erfgoed & basisonderwijs
Focusgroep Immaterieel erfgoed & basisonderwijs
2018
30
november
Inspiratiedag 2018: Beiaardcultuur vandaag. Naar een nieuwe beleving van muzikaal erfgoed
Inspiratiedag 2018: Beiaardcultuur vandaag. Naar een nieuwe beleving van muzikaal erfgoed
2021
22
juni
Rondetafel Immaterieel erfgoed, wetgeving en regelgeving in diverse sectoren
Rondetafel Immaterieel erfgoed, wetgeving en regelgeving in diverse sectoren
2021
26
mei
Focusgroep Immaterieel erfgoed & hoger onderwijs (academische opleiding)
Focusgroep Immaterieel erfgoed & hoger onderwijs (academische opleiding)
2021
27
mei
Rondetafel Immaterieel erfgoed in de verschillende thematische domeinen – Domeinnetwerk ICE
Rondetafel Immaterieel erfgoed in de verschillende thematische domeinen – Domeinnetwerk ICE
2021
03
juni
Rondetafel Immaterieel erfgoed & diversiteit – erfgoedwerkingen
Rondetafel Immaterieel erfgoed & diversiteit – erfgoedwerkingen
2021
31
mei
Rondetafel Lokaal beleid & immaterieel erfgoed
Rondetafel Lokaal beleid & immaterieel erfgoed
2021
19
augustus
Rondetafel Immaterieel erfgoed, communicatie & media
Rondetafel Immaterieel erfgoed, communicatie & media
2021
05
juli
Focusgroep Immaterieel erfgoed & hoger onderwijs (professionele opleiding) 1
Focusgroep Immaterieel erfgoed & hoger onderwijs (professionele opleiding) 1
2021
21
juni
Webinar for teachers 'Teaching and Learning with living heritage'  
Webinar for teachers 'Teaching and Learning with living heritage'  
2019
27
mei
Te gast: Imagine IC. Een laboratorium voor participatief verzamelen en documenteren van het dagelijks leven in de stad
Te gast: Imagine IC. Een laboratorium voor participatief verzamelen en documenteren van het dagelijks leven in de stad
2023
21
maart
Inspiratiefestival Open Monumentendag
Inspiratiefestival Open Monumentendag