Conferentie - Immaterieel erfgoed & toerisme - Afgelast (COVID-19 maatregel)

Dit evenement word Afgelast als antwoord op de COVID-19 maatregelen. Over hetzelfde onderwerp kan je jezelf inschrijven in een webinar op 19 juni, en verschijnt eind dit jaar nog een themanummer van Volkskunde.

Op vrijdag 29 mei 2020 vindt er een Nederlands-Vlaamse conferentie over ‘Immaterieel Erfgoed als toeristische bestemming’ plaats. De conferentie wordt georganiseerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met Werkplaats immaterieel erfgoed en Erfgoed Gelderland, met medewerking van het Netwerk van toerismedocenten en -onderzoekers van hogescholen en universiteiten in Nederland. Aansluitend zal het tijdschrift Volkskunde een themanummer publiceren. Op de conferentie staat de vraag "wat zijn de kansen & uitdagingen bij immaterieel erfgoedtoerisme" centraal. 

Context
Lokale tradities beleven, muziek en performances meemaken, handgemaakte producten en souvenirs op de kop tikken, streekbieren en -gerechten smaken...  Er is een toenemende aandacht voor het potentieel van immaterieel erfgoed toerisme. Toeristen lopen warm voor de belevingswaarde die immaterieel erfgoed in petto heeft op reis. Immaterieel erfgoed is dan ook 'levend' erfgoed, en mensen kijken er naar uit om de couleur locale te beleven van plekken die zij bezoeken. Ook immaterieel-erfgoedgemeenschappen zien vaak heel wat potentieel in toeristische ontwikkelingen. 
Tegelijk is immaterieel erfgoed ook niet immuun voor de schaduwzijden die toerisme kan opleveren. Voor kleinschalig toerisme kan een overmacht aan toeristen de, wat genoemd wordt, 'authentieke' waarde van het erfgoed aantasten en de spontane dynamiek ondergraven.  De betrokkenen zien de kansen van toerisme, maar willen tegelijk 'geen tweede Amsterdam', geen 'folklore' of 'openluchtmuseum' worden...

Verbinding en verdieping
De conferentie dag is bedoeld voor (immaterieel) erfgoedgemeenschappen en voor (beleids-)medewerkers uit de toerismesector en erfgoedsector die de kansen en mogelijkheden van immaterieel-erfgoedtoerisme willen verkennen. Het doel van de dag is om verbindingen te leggen tussen initiatieven vanuit immaterieel erfgoed en de toerismesector. Op deze dag gaan we samen in gesprek, niet alleen over kansen maar ook over uitdagingen als authenticiteit en overcommercialisering. Daarbij worden ervaringen uit Nederland en Vlaanderen uitgewisseld. De Zwitserse onderzoeker Barbara Taufer (Hogeschool Luzern) en andere sprekers zullen de recentste toeristische trends en uitdagingen van immaterieel erfgoed belichten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Albert van der Zeijden. U kunt zich inschrijven via immaterieelerfgoed.nl. Kosten van deelname zijn 15 euro.

Programma
10u00
Ontvangst met koffie & thee

10u30
Ervaringen en uitdagingen van immaterieel erfgoedtoerisme
Albert van der Zeijden (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) & Jorijn
Neyrinck (Werkplaats immaterieel erfgoed)

11u00
Keynote ‘Opportunities and challenges of marketing intangible cultural heritage in tourism from a Swiss perspective’.
Barbara Taufer (Hogeschool Luzern)

11u45
Ronde 1
Paralelle deelsessies 

13u00
Lunch en informatiemarkt met posterpresentaties van studenten van hogescholen in Nederland

13u45
Keynote
Trends in toerisme

14u30
Ronde 2
Paralelle deelsessies

15u45
Panelgesprek over beleid, toerisme en immaterieel erfgoed
met o.a. Toerisme Vlaanderen

16u45
Netwerkborrel

De deelsessies
Twee informatieve sessies

  1. Duurzaam toerisme Wat houdt duurzaam toerisme in? Kan immaterieel erfgoed hier een rol in spelen en op welke manier? Met voorbeelden worden de kansen en uitdagingen op dit gebied verkend.
  2. Authentiek voor wie? Wie beslist wat authentiek is? Met praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op manieren waarop toerisme invloed heeft op de beoefening van immaterieel erfgoed. Hoe gaan o.a. erfgoedgemeenschappen en lokale inwoners hiermee om?

Drie workshops

  1. Van idee naar product Hoe vermarkt je immaterieel erfgoed? Welke stappen kan je zetten en wat levert het op? In deze praktijkgerichte workshop ga je aan de slag met de ontwerpers van toeristische producten. Keuze uit een sessie in het Engels of Nederlands.
  2. Tussen marketing en slow tourism Hoe integreer je immaterieel erfgoed in de toeristische sector? Waar liggen samenwerkingskansen en waar liggen de uitdagingen? Met praktijkvoorbeelden worden de kansen en uitdagingen geïllustreerd en ga je met elkaar dieper in op de casussen.
  3. Safari in het Nederlands Openluchtmuseum over Biercultuur Hoe ga je als beoefenaar van immaterieel erfgoed om met publiek en/of een museale context? Wat kunnen we leren van de profilering van België als bierland? In deze deelsessie staan zowel de Nederlandse brouwerij uit het museum als de Vlaamse biercultuur centraal.

 

(c) KIEN