25-jaarlijkse ommegang van de Hegge

De Ommegang van de Hegge in Poederlee herdenkt om de 25 jaar het Wonder van de Hegge.


De traditie om het Wonder van de Hegge om de 25 jaar met een bijzondere Ommegang te vieren bestaat sinds 1912. De ommegang beeldt de geschiedenis uit van het Wonder van de Hegge.  Op 27 mei 2012 werd de 600e verjaardag van de Hegge gevierd. Ongeveer 2.000 figuranten en medewerkers uit Poederlee en groot-Lille zorgden voor de historische stoet. Tienduizenden mensen woonden het spektakel bij. De volgende Ommegang gaat uit in 2037.


Maar, wat is nu het Wonder van de Hegge? Het verhaal luidt alsvolgt:


Januari 1412. De jonker Jan vander Langersteden verblijft in een herberg in Herentals en leidt daar een liederlijk en verkwistend leven. Ogenschijnlijk een welgesteld ridder, zit vander Langersteden in werkelijkheid diep in de schulden. Wat hem verleidt tot een diefstal van een kelk en gewijde hosties uit de kerk van Wechelderzande (vandaag een deelgemeente van Lille). Een heiligschennende diefstal. Op de terugweg naar Herentals verdwaalt hij in de Hegge in Poederlee. Welke route hij ook neemt, keer op keer komt hij op dezelfde plaats uit. Hij concludeert, als gelovige middeleeuwer, dat het bezit van de gewijde hosties hier voor iets tussen moet zitten. Hij gooit ze in een konijnenpijp. En jawel, de jonker vindt de weg naar Herentals terug.


Terug in de stad gedraagt de jonker zich verdacht, en wanneer de diefstal ontdekt wordt, houdt de schout van Herentals hem aan. Het onderzoek van de gerechtsdienaren brengt het gestolen goed terug aan het licht. De Herentalse schepenbank veroordeelt de kerkdief hierop tot de dood met de galg. De executie zou op 4 februari plaatsvinden. Maar zo ver komt het niet, want vander Langersteden bekent de heiligschennende diefstal. De aanwezige menigte eist eerherstel van het Heilig Sacrament. Zo gezegd, zo gedaan. Iedereen begeeft zich naar de plek waar hij de hosties achterliet. Aangekomen bij de konijnenpijp, voltrekt zich het Wonder van de Hegge: ondanks de zeven dagen en nachten in de konijnenpijp, ondanks regen en sneeuw liggen de 5 hosties onaangetast voor het konijnenhol. Om dit wonder eer aan te doen, worden twee hosties in processie naar de kerk van Poederlee gebracht, en drie hosties naar de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals. vander Langersteden vond alsnog de dood door ophanging, nadat zijn rechterhand was afgekapt.


Het nieuws over het Wonder van de Hegge verspreidde zich als een lopend vuurtje tot ver buiten Poederlee. Al snel groeide de plek waar de hosties gevonden waren uit tot een bedevaartsoord waar het Heilig Sacrament aanbeden werd. De toenmalige heer van Poederlee besloot in 1440 tot de bouw van een kapel, precies op de plaats van het Wonder. De jaarlijkse processie vormde de hoogdag voor de talrijke pelgrims.