Een archief op wielen

De kermis is geen louter commerciële aangelegenheid. Het vormt een wezenlijk deel van onze feestcultuur. Daarom willen we documenteren hoe de lokale bevolking de kermis beleeft. Hoe zij hun tradities hierrond in ere houden. - het Kermiserfgoedcomité -

Foorreizigers ... weinig mensen in Vlaanderen hebben een levenswijze en beroep dat zoveel mobiliteit en flexibiliteit vereist. Door hun reizende bestaan houden weinigen oude foto’s, affiches of documenten bij. Bovendien worden veel gebruiken en vaardigheden mondeling overgeleverd. Van generatie op generatie.

Het kermiserfgoed is daardoor kwetsbaar. Om dat tegen te gaan, documenteren enkele leden van de vzw VBF-DFB, al een tiental jaren de kermiscultuur in de brede zin. Onder de naam Kermiserfgoedcomité engageren zij zich dit in de toekomst te blijven doen. Het doel is zoveel mogelijk te bewaren voor de volgende generaties, zodat zij hier inspiratie uit kunnen putten. De documentatie kan ook gebruikt worden om het beeld van de kermis bij te stellen.

Een archief op maat van Foorreizigers, dat is een archief op wielen, zo dacht VBF-DFB. Ze kochten een woonwagen om er het archief en de bibliotheek in te bewaren. Dit mobiel archief- en documentatiecentrum is toegankelijk voor het publiek op tentoonstellingen of op erfgoedinitiatieven, zoals bijvoorbeeld op de contactdag ‘Collectie & traditie’ in Bokrijk (2016). Natuurlijk vind je de wagen soms ook op de kermis.

© Lucas Denuwelaere

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst