Nieuwe tijden, nieuwe wetten

De inwoners van Rutten voelen zich zeer nauw betrokken met het Sint-Evermarusfeest. Dit wordt sowieso versterkt doordat de hoofdrollen in het martelarenspel uitsluitend mogen vertolkt worden door inwoners van Rutten. Al begon deze voorwaarde in de jaren 2010 ook een keerzijde te vertonen. Immers, meer en meer mensen trokken het dorp uit. Nog steeds onlosmakelijk verbonden met de traditie, maar volgens de regels niet meer in een hoofdrol of sturende functie. 

In 2013 heeft de groep der Haccouren, één van de hoofdgroepen van het spel, daarom haar statuten aangepast. Sindsdien kunnen Ruttenaren die buiten het dorp wonen en reeds lid waren van de Haccouren, toch doorstromen naar de oversten van de groep. Doordat dit eerder niet kon, haakten velen af. In 2016 heeft de groep van de Haccouren haar statuten nogmaals aangepast, zodat ook jongens of mannen die niet in Rutten wonen ook lid kunnen worden van de Haccouren. De voorwaarde is nog wel dat ze een familieband met een Ruttense familie hebben. 

Soms zijn de regels die de traditie voorschrijven, niet meer van deze tijd. Wanneer ze het voortbestaan van de praktijk in het gedrang brengen, brengt een doordachte aanpassing soelaas. 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst