Poster - immaterieel erfgoed borgen in/met musea

Musea kunnen een uitgelezen plek zijn om immaterieel erfgoed mee van een toekomst te verzekeren. Ze kunnen bijdragen aan allerlei activiteiten die erfgoedgemeenschappen ondersteunen in het borgen van hetgene ze zo koesteren en willen doorgeven aan volgende generaties. Van de zorg over objecten gelinkt aan levende praktijken, tot het documenteren van de dynamiek van immaterieel erfgoed, het communiceren over de (waarde van) praktijken, het actief ondersteunen en tegemoetkomen aan noden van gemeenschappen, … enzovoort. 


Deze affiche brengt enkele strategische principes en aspecten rond erfgoedzorg in beeld die van belang zijn om op een doorgedreven participatieve manier als museum (of ruimer: collectiebeheerder) met de betrokkenen rond immaterieel erfgoed samen te werken. Wat de poster verder wil verduidelijken, is hoe samenwerken vanuit gelijkwaardigheid - elk vanuit zijn eigen kracht en expertise - tot nieuwe kennis, inzichten en validering kan leiden. Ze spoort museumprofessionals en beoefenaars van immaterieel erfgoed aan de krachten te bundelen om dit levende erfgoed van toekomst te verzekeren, want het is d.m.v. dergelijke verregaande interactie en kruisbestuiving van methodieken en benaderingen, dat verdieping, verrijking en nieuwe manieren van borgen kunnen ontstaan.

Affiche gerealiseerd door Werkplaats immaterieel erfgoed n.a.v. de call for posters van ICOFOM i.k.v. ICOM Praag 2022 (general conference).

Klik op onderstaande afbeelding voor de poster.

Detail van de poster | © Werkplaats immaterieel erfgoed

Meer weten:

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst