You are previewing the website. You can switch to the regular view.

(Inter)nationaal netwerk

Naast het netwerk in Vlaanderen bestaat er ook wereldwijd een uitgebreide werking rond immaterieel erfgoed.
Dit netwerk bestaat uit overheden, ngo's, koepelorganisaties en nog veel meer diverse actoren.
Hieronder kan je een overzicht vinden van de grootste koepelorganisaties.

Wil je graag een internationale samenwerking opstarten? 
Of heb je specifieke vragen of ideeën waarvoor je internationale partners zoekt? 
Wij helpen met pleziek zoeken naar de juiste contactpersonen!

 

BELGIE

beleid in de landsdelen

In België kennen de verschillende landsdelen elk een eigen immaterieel erfgoedbeleid, alsook een eigen Inventaris. 

UNESCO Commissies

Deze commissies zetten zich in om het brede publiek te informeren rond UNESCO thema’s. Ze willen de civiele samenleving bij UNESCO betrekken en acties op zetten die aansluiten bij de UNESCO doelstellingen. 

In België is er enerzijds de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) en anderzijds de Frans- en Duitstalige UNESCO Commissie. In Vlaanderen is het de VUC die de Vlaamse regering adviseert over UNESCO-aangelegenheden en de samenwerking met UNESCO bevordert.

Lees je graag een wetenschappelijk artikel over de UNESCO-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed aan de Vrije Universiteit Brussel, dan kan je hier meer informatie vinden: Internationale netwerking, duurzame ontwikkeling en evoluerende kaders

EUROPA

immaterieel erfgoed in de buurlanden 

Net zoals er Werkplaats immaterieel erfgoed is voor Vlaanderen, zijn er in onze buurlanden ook organisaties voor immaterieel erfgoed: 

EEN INTERNATIONALE SAMENWERKING: "INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND MUSEUMS PROJECT (IMP)" 

Het internationale project onderzoekt de variëteit aan benaderingen, interacties en gebruiken op het gebied van immaterieel erfgoed en musea in België, Nederland, Zwitserland, Italië & Frankrijk. 

Het netwerk rond het Intangible Cultural Heritage and Museums Project bestaat uit organisaties Werkplaats immaterieel erfgoed (projectleider), het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, SIMBDEA (IT), Centre français du patrimoine culturel immatériel (FR) en het Verband der Museen der Schweiz (CH). Verder zijn NEMO (Network of European Museum Organisations), ICOM International en het ICH NGO Forum betrokken in dit internationale project. Het project wordt mede gefinancierd door het Programma Creatief Europa van de Europese Unie.

MONDIAAL

Categorie 2-centra 

Dit zijn zeven internationale expertisecentra. Ze zijn verbonden aan UNESCO en hebben elk een eigen thematische focus rond immaterieel erfgoed. 

Wereldwijd netwerk van facilitatoren rond immaterieel erfgoed

Dit netwerk bestaat uit internationale experten rond de UNESCO 2003 Conventie omtrent immaterieel erfgoed. Ze staan wereldwijd voor je klaar om training & capacity building rond het borgen van immaterieel erfgoed te faciliteren. Ze helpen je met technische assistentie, beleidsadvies, en nog zoveel meer.

Geaccrediteerde Niet-GOuvernementele organisaties (Ngo's) 

Er zijn heel wat ngo's in de weer omtrent immaterieel erfgoed. Deze pagina biedt een overzicht van ngo's over de hele wereld die een accreditatie hebben in het kader van de UNESCO 2003 Conventie.  

ICH NGO Forum
Het ICH NGO Forum is het platform voor communicatie, netwerking, uitwisseling en samenwerking van de UNESCO 2003 Conventie geaccrediteerde NGO's, hierboven besproken. 

UNITWIN netwerk / UNESCO Chairs 
Het UNITWIN netwerk bestaat uit onderzoeksinstellingen en universiteiten die de krachten bundelen om kennis en onderzoek uit te bouwen rond actuele maatschappelijke uitdagingen omtrent UNESCO thema’s. Zo werkt er ook een netwerk van UNESCO chairs rond immaterieel erfgoed en de UNESCO 2003 Conventie.  

Voor Vlaanderen is deze de VUB UNESCO-leerstoel in kritische erfgoedstudies en het borgen van ICE (Vrije Universiteit Brussel, BREL/Brussels Erfgoedlab)  

Association for Critical Heritage Studies – Intangible cultural heritage (ACHS-ICH) netwerk

Het ACHS-ICH netwerk is een internationaal interdisciplinair netwerk van onderzoekers en erfgoedprofessionals die kritische onderzoek opzetten rond immaterieel erfgoed.