Artikel: De perikelen van UNESCO en Aalst Carnaval


Hoewel Aalst Carnaval in 2021 niet plaatsvindt vanwege de COVID-19-pandemie, blijft het feest de gemoederen beroeren. In dit artikel in tijdschrift faro (2020) zoomen Marike Lefevre en Marthe Van Damme in op de schrapping van Aalst Carnaval van de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed en de perikelen die ermee gepaard gingen. Het artikel brengt een analyse in het licht van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Lees hier het volledige artikel 

Trefwoord:
Meer weten:
Contact: