Aalst Carnaval niet langer UNESCO erfgoed

17 december 2019

Op vrijdag 13 december 2019 werd op de UNESCO bijeenkomst van de UNESCO 2003 Conventie in Bogotà (Colombia) unaniem beslist dat Aalst Carnaval niet langer een plaats heeft op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Een week eerder had Aalst Carnaval ook zelf schriftelijk de wens kenbaar gemaakt aan UNESCO om zijn titel op de Lijst terug te geven. 

Tijdens editie 2019 kwam de carnavalstoet in opspraak omwille van een praalwagen waarop Joodse karikaturen werden afgebeeld met haakneuzen, pijpenkrullen en geldkisten. TV-beelden en foto's van de wagen gingen de wereld rond als een voorbeeld van antisemitisme. Er kwam kritiek van de Joodse gemeenschap, en klachten bij UNESCO, die in maart 2019 in een persmededeling de karikaturen veroordeelde als respectloos en in strijd met de door de cultuurorganisatie van de VN gepropageerde waarden van waardigheid, gelijkheid en wederzijds respect.

In Vlaanderen werd daarop een proces van dialoog gelopen tussen Joodse vertegenwoordigers en betrokkenen van Aalst Carnaval, op initiatief van interfederaal gelijkekansencentrum UNIA. UNIA publiceerde in deze periode ook een rapport waarin de kwestie werd onderzocht en aanbevelingen geformuleerd tot het inclusief omgaan met immaterieel erfgoed en folklore. De kritiek op Aalst Carnaval bleef echter ook daarna aanhouden, met name in de internationale context. 

Op de UNESCO bijeenkomst werd benadrukt dat antisemitisme, islamofobie en xenofobie geen plaats kunnen hebben in een UNESCO kader, en dat hier scherp een rode lijn scherp dient getrokken. De brief van Aalst Carnaval aan UNESCO met de duiding van de onvrede en motivatie waarom het zich zelf wenst terug te trekken, werd niet beschikbaar gesteld, en kwam inhoudelijk niet aan bod op de bijeenkomst. 

Op de UNESCO Vergadering werd verder nog gewezen op het ontbreken van aangepaste procedures en een alarmbelprocedure, wat naderhand op de agenda aan bod komt met oog op toekomstige ontwikkeling.  

Alle documenten kan u hier nakijken:

- UNESCO persbericht

- UNESCO agenda, bijlagen en webcast

- Brief van Stadsbestuur Aalst

 

Beeld: © Belga