Op de Sofa bij Sefa, meesteresse van alle toveressen

Wil jij ook vastleggen hoe deelnemers jouw evenement beleven? 

De Heksenstoet deed het met een project mondelinge geschiedenis.


Waar een werkgroep publiciteit al niet goed voor is! In 2017 besloten de werkgroep de 45ste heksenstoet in de verf te zetten, via een kleinschalig project mondelinge geschiedenis. Via vijftien interviews tekenden ze enkele van deze verhalen op. 

Nadien herwerkten ze de interviews tot korte filmpjes, die verspreid werden via de verschillende communicatiekanalen van de stoet. Het verzamelde beeldmateriaal kreeg bovendien een plaatsje in het archief van de Heksenstoet. 

In de hoofden van mensen leven veel verhalen: over bepaalde edities, gebeurtenissen, taferelen … kortom over alles wat leeft en beweegt rond de stoet.

De Heksenstoet was nieuwsgierig naar herinneringen en kennis over de stoet, naar het belang van de stoet vandaag én in de toekomst. 
Dat deed ze via volgende vragen:

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst