Zelfs het restauratieproces wordt audiovisueel gedocumenteerd !

Uiteraard kregen vrijwilligers hun eigen exemplaar van de Ommegang-dvd. 

Audio-visueel documenteren

Niet alleen de Ommegang zelf, ook alle activiteiten en projecten die plaatsvonden in de aanloop ervan werden gedocumenteerd via audiovisuele verslaggeving. Het restauratieproces van de Mechelse Ommegangsfiguren vormt een heel belangrijk onderdeel hiervan. Zowel de restauratie van de reuzenhoofden en -handen als het vlechten van de draagconstructies in wilgentenen werd uitvoerig en op duurzame wijze gedocumenteerd. Het Stadsarchief Mechelen zorgt voor een lange termijnbewaring van de volledige documentatie.

Publieksoutput

DVD GRENZELOZE

Op basis van het documentatieproces werd van de Ommegang zelf ook een montage gemaakt. Die geeft inzicht in het voorbereidings- en restauratieproces van de Ommegang. De montage is te koop.

GRENZELOZE OMMEGANG 

In 2014 maakte de video tenslotte deel uit van ‘Grenzeloze Ommegang’, de tentoonstelling over de Ommegang in het kader van erfgoeddag. Niet minder dan 910 bezoekers bezochten die dag de expo. 

LANGERE TERMIJN 

Regelmatig worden delen van deze documentatie ontsloten voor het publiek via sociale media en de website. Zo blijven de Mechelaars betrokken.  

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst