De Werkplaats op de ICOM Prague conferentie

31 augustus 2022

Van 20 tot 28 augustus 2022 verzamelde de internationale museumwereld in Praag voor de driejaarlijkse algemene vergadering van de International Council of Museums (ICOM). ICOM is een wereldwijde museumvereniging die musea en museumprofessionals nationale, regionale en internationale platforms biedt voor dialoog en uitwisseling van ethische normen en innovatieve praktijken.

Collega Kia van Werkplaats immaterieel erfgoed en bestuurslid van ICOM Belgium-Flanders, nam deel aan het wetenschappelijk programma dat kaderde binnen het thema ‘The Power of Museums’. Onderwerpen als musea en civil society, veerkracht en leiderschap binnen cultuur kwamen aan bod in allerlei presentaties en panels. En er werd ook een vernieuwde definitie voor musea gestemd. Immaterieel erfgoed en principes van diversiteit, duurzaamheid en betrokkenheid van gemeenschappen in museaal werk, zitten vanaf nu stevig ingebed in deze museumdefinitie die overal ter wereld wordt gehanteerd. De definitie vormt ook één van de kapstokken voor de komende jaren aan erfgoedwerking en -beleid in Vlaanderen.

Tijdens de conferentie werd de publicatie rond het borgen van immaterieel erfgoed in/met musea aan de aanwezigen in Praag verdeeld. De publicatie is onderdeel van het Intangible Cultural Heritage & Museums Project (2017-2020), een internationaal project, getrokken door de Werkplaats, in een samenwerking met o.m. ICOM. De opgedane kennis tijdens het  project vormde daarnaast ook de aanleiding voor het realiseren van een affiche i.k.v. een oproep van het internationale ICOFOM-comité voor ICOM Prague ‘22. De poster brengt in beeld hoe musea zich kunnen inzetten voor het borgen van immaterieel erfgoed, vanuit de verzamelde kracht en expertise van alle betrokkenen. 

ICOM Prague vormde een uitgelezen kans om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen met erfgoedcollega’s uit binnen- en buitenland, en om nieuwe ontwikkelingsgebieden op het snijpunt van immaterieel erfgoed en musea te exploreren, bv. rond onderwerpen zoals het documenteren van immaterieel erfgoed volgens (te ontwikkelen) internationale standaarden. Volop voer voor de toekomst dus!

 

De delegatie van ICOM Belgium-Flanders in Praag | © ICOM-Belgium-Flanders