Procedure multinationale UNESCO-kandidatuur

9 februari 2022

In het kader van de UNESCO 2003 Conventie voor het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed kunnen naast nationale, ook kandidaturen ingediend worden door meerdere landen tezamen. De procedure voor multinationale UNESCO-dossiers vanuit Vlaanderen is gepubliceerd.

Multi-wat? Bij een multinationaal UNESCO-dossier verenigen een aantal landen zich om samen een dossier in te dienen voor een gedeeld immaterieel-erfgoedelement of gedeelde immaterieel-erfgoedborgingspraktijk. Eén land treedt daarbij op als trekker en dient de kandidatuur in namens de andere partnerlanden.


De kandidatuur kan voor een van de volgende UNESCO-lijsten worden ingediend:
- de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
- het Register van programma’s, projecten en activiteiten, die het best de doelstellingen en principes van de Conventie weerspiegelen.

Jachthoornblazen is een voorbeeld van een dossier waar Vlaanderen deel van uitmaakt. In 2020 werd de ‘Muziekkunst van het jachthoornblazen op Franse hoorn’ opgenomen op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. UNESCO nam haar beslissing op basis van een gezamenlijk dossier van 4 landen: België, Luxemburg, Italië en Frankrijk. In die landen is deze muziekkunst een levendige traditie.


Heb je zelf een voorstel of wens je met je erfgoed in een multinationaal dossier te stappen?
Bekijk hier de procedure voor multinationale UNESCO-dossiers vanuit Vlaanderen.
Je leest meer over wat de kandidatuur inhoudt, wie en hoe je kan indienen, en hoe de aanvraag beoordeeld wordt. 

Beeld: © Porapak Apichodilok via Pexels