UNESCO schrijft ‘De muziekkunst van het Jachthoornblazen op Franse hoorn’ in op de Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed

17 december 2020

Het jachthoornblazen op Franse hoorn – waarbij meerdere jachthoornblazers in verschillende stemmen samenblazen – verschijnt in 2020 op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Deze lijst – gelinkt aan de UNESCO 2003 Conventie – zet de diversiteit van immaterieel erfgoed internationaal in de kijker.

De nieuwe UNESCO-erkenningen werden bekendgemaakt tijdens de 15de sessie van het Intergouvernementele Comité van de UNESCO 2003 Conventie (IGC). Het Comité evalueert jaarlijks de ingediende nominaties vanuit de vele lidstaten en beslist welke praktijken op de UNESCO lijsten kunnen komen. Voor het eerst vond deze jaarlijkse bijeenkomst volledig online plaats omwille van de coronacrisis.

Frankrijk diende het erkenningsdossier in 2019 in bij UNESCO in naam van België, Luxemburg, Italië en Frankrijk. De jachthoornblazers op Franse hoorn en de liefhebbers van hun muziek zetten hun schouders mee onder het dossier, samen met onder andere de Jachthoorn Federatie Benelux en het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed (CEMPER). Ministers Jan Jambon en Bénédicte Linard – bevoegd voor cultuur in de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap – reageren opgetogen op de erkenning.

Het IGC benadrukte zijn appreciatie voor de borgingsacties in het dossier, zoals de ontwikkeling van een opleidingsaanbod, stages en internationale wedstrijden. Andere sterke punten waren de internationale uitwisseling, de verrijking van het repertoire en het democratische karakter van het muziekinstrument, waardoor allerlei mensen deze muziekkunst kunnen beoefenen, ongeacht hun niveau, sociaal-cultureel milieu, geslacht of leeftijd. Ook het feit dat de ceremonies en concerten in open lucht plaatsvinden en zo de link leggen naar natuurbeleving viel in de smaak.

Werkplaats immaterieel erfgoed adviseert het IGC sinds 2020 rond de erkenningen als lid van de Evaluation Body. Dit prestigieuze internationale adviescomité bestaat uit twaalf leden. Nog tot en met 2023 zal Werkplaats immaterieel erfgoed als lid vanuit de geografische groep West-Europa en Noord-Amerika de dossiers mee evalueren.

Meer over de praktijk van het jachthoornblazen op Franse hoorn lees je hier.

Internationale UNESCO-lijsten

Naast de Representatieve Lijst, voorziet de UNESCO 2003 Conventie nog twee andere internationale lijsten:

  • de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed met Nood aan Dringende Borging (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)
  • het Register van de Beste Borgingspraktijken (Register of Good Safeguarding Practices).

Het overzicht van immaterieel erfgoed uit België dat de verschillende UNESCO lijsten van het immaterieel erfgoed siert, staat hier verzameld.

 

Beeld: Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van Sint-Hubertus Brasschaat v.z.w.