Focusgroep Immaterieel erfgoed & hoger onderwijs (professionele opleiding) 1

Heeft immaterieel erfgoed (gewoontes, kennis en praktijken) een plaats in jouw hoger onderwijs?

Eind 2021 dienen we een rapport in bij UNESCO over de staat van het borgen van immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Onderwijs en educatie vormen een belangrijke pijler in het rapport. De stem van de docent kan dus niet ontbreken.

Het Departement CJM van de Vlaamse overheid, en Werkplaats immaterieel erfgoed als organisatie voor het immaterieel erfgoed in Vlaanderen, zetten daarom tal van gesprekken, rondetafels, bevragingen, interviews en andere initiatieven op om een goed beeld te vormen van waar we staan.

Vertel ons tijdens een gesprek over jouw visie en bevindingen rond immaterieel erfgoed.
Is immaterieel erfgoed nog een nieuw begrip of komt het aan bod bij jullie op school of in de les?

 

Op 5 juli zitten we digitaal samen rond het thema immaterieel erfgoed & hoger onderwijs (professionele opleiding).
Past deze datum niet voor jou? Een tweede gesprek wordt voorzien op 6 juli.

Heb je interesse om deel te nemen aan de rondetafelgesprekken of vragen naar meer informatie?
Een overzicht van de thema’s en meer uitleg vind je HIER, of neem contact op met annelies@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be 

 

Beeld: © Sophie Nuytten