Vormingsaanbod Werkplaats immaterieel erfgoed


SAMEN LEREN OVER IMMATERIEEL ERFGOED 

Er valt heel veel te leren over het borgen van immaterieel erfgoed. Werkplaats immaterieel erfgoed helpt je daarbij graag op weg. En dat doen we steeds op maat van waar jij nood aan hebt: een eerste kennismaking, basiskennis voor erfgoedzorg, tot gespecialiseerde vragen of internationale inspiratie. 

Werkplaats immaterieel erfgoed werkt daarbij graag binnen de filosofie van lerende netwerken: samen leren. Ervaringen uitwisselen, samenwerken en kennis delen staan centraal en zitten verweven in onze aanpak en ons hele aanbod (vormingen, workshops, cursussen, …).

Hieronder schetsen we graag welke soort vormingen je allemaal kan vinden bij ons. We proberen op maat van ieders noden en vragen een aanbod te maken: van een eerste introductie in immaterieel erfgoed tot verdiepende kennis. 

Heb je toch nog behoefte aan begeleiding op maat? Dan zijn er ook nog onze 'vragenuurtjes' om je te helpen. Zie onderaan voor meer informatie! 


VERKENNER

Voor een eerste kennismaking met immaterieel erfgoed

Voor een introductie op het immaterieel-erfgoedveld

Voor een introductie op het immaterieel-erfgoedbeleid.

AANBOD VOOR ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN 

AANBOD VOOR PROFESSIONELE ERFGOEDSECTORBASIS

Voor iedereen die de basis rond het borgen van immaterieel erfgoed in de vingers wil krijgen.

Voor informatieve sessies omtrent immaterieel erfgoed.  

AANBOD VOOR ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN 

AANBOD VOOR PROFESSIONELE ERFGOEDSECTOR

 • Basisvormingen

 • Terugkerende ‘Basiscursus immaterieel erfgoed’ (Werkplaats i.s.m. FARO) 

 • Opleidingen op aanvraag* 

 • Infomomenten 

 • Inleidende gastcolleges aan hoger onderwijs


*voor de immaterieel-erfgoedwerker van de toekomst 


PRAKTIJK

Voor het verder groeien in het borgen van immaterieel erfgoed. 

Voor het aanpakken van (actuele) thema’s en borgingsvragen i.v.m. immaterieel erfgoed.

Voor het concreet aan de slag gaan met de (eigen) praktijk/werking rond het borgen van immaterieel erfgoed.

Voor het uitwisselen van ervaringen uit binnen- en buitenland.

Voor het actief deel uitmaken van lerende netwerken

AANBOD VOOR ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN 

Lerende Netwerken met o.a.: 

 • (Praktijk)uitwisseling 
 • Inspiratiemomenten 
 • Cursus(sen) 
 • Werksessies 
 • Netwerkdagen

Vertrekt vanuit borgingsvragen. Voorbeelden van borgingsvragen zijn: Hoe kan je je immaterieel erfgoed documenteren? Hoe kan je jongeren betrekken bij je erfgoed? Hoe ga je om met verschillende visies en stemmen rond je erfgoed? 

AANBOD VOOR PROFESSIONELE ERFGOEDSECTOR

Lerende Netwerken met o.a.: 

 • Intervisies
 • Inspiratiemomenten 
 • Vormingen
 • Werksessies 
 • Netwerkdagen

Vertrekt vanuit het werken rond de functies voor cultureel-erfgoedwerking en (actuele) thema’s.


LABO

Voor verdiepende experimenten in het borgen van immaterieel erfgoed.  

AANBOD VOOR ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN 

 • Labo/proeftuin

AANBOD VOOR ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN 

 • Labo/proeftuin


PLUS

Voor verdiepende kennisopbouw en -deling.  

AANBOD VOOR PROFESSIONELE ERFGOEDSECTOR

 • Studiedagen 

 • Masterclasses 

 • Ronde tafels

 • Diepgaande begeleidinge

 • (Inter)nationale projecten, workshops en uitwisseling 

AANBOD VOOR PROFESSIONELE ERFGOEDSECTOR

 • Studiedagen 

 • Masterclasses 

 • Ronde tafels

 • Diepgaande begeleidinge

 • (Inter)nationale projecten, workshops en uitwisseling 


Op zoek naar begeleiding op maat?


Heb je een (dringende) vraag of wissel je graag eens van gedachten rond één specifieke casus, uitdaging, nood of wens? Dan kan je bij Werkplaats immaterieel erfgoed terecht via onze vragenuurtjes.

Deze (online) ‘mee-denk-sessies’ worden maandelijks georganiseerd en geven jou en/of jouw organisatie de kans om met het team van de Werkplaats in gesprek te gaan en advies op maat te krijgen. Raadpleeg zeker onze agenda voor de concrete datums.

Meer weten:

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst