Een nieuwe wind in het bestuur van de Belgische Krulbolbond

Zoek jij ook naar een manier om nieuwe leden aan te trekken voor het bestuur?

Tips 

  • Geef nieuwkomers de kans om zelf te beslissen in welke mate ze zich willen engageren in het bestuur 
  • Geef nieuwkomers stapsgewijs meer verantwoordelijkheden wanneer je merkt dat ze hier voor open staan 

Jongeren en jongvolwassen betrekken bij het bestuur van een vereniging is vandaag zeker niet meer zo evident voor veel verenigingen. Veel mensen kunnen en/of willen zich bijvoorbeeld niet voltijds engageren of willen niet al te veel verantwoordelijkheden opnemen. De Belgische Krulbolbond heeft een aantal jaren geleden toch enkele jongvolwassenen op lange termijn weten te betrekken bij de werking van het bestuur. Ze slaagden hierin omdat ze van de nieuwe leden niet verwachtten dat ze alle vaste verplichtingen zouden opnemen die gepaard gaan met een functie in het bestuur. Stapsgewijs hebben ze wel na verloop van tijd steeds meer verantwoordelijkheden opgenomen.

beeld: Jelle Vermeersch


We zijn erin geslaagd deze jongvolwassenen aan boord te houden en stapsgewijs meer verantwoordelijkheden toe te kennen.

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst