Theater op het terrein en andere communicatie-acties

Woonwagenbewoners zullen het beamen: communicatie en sensibilisering rond hun cultuur is een werk van lange adem. 

Voyageurs, Manoesjen en Roms werken daarom al jaren samen om de toekomst van hun immaterieel erfgoed te verzekeren. 

Met verschillende partnerorganisaties en heel diverse communicatie-acties, richten ze zich naar een uiteenlopend publiek.


Een bloemlezing uit de voorbije acties: 

Pers 

  • De uitreiking van de 'Gouden Woonwagen' zet mensen of organisaties in de bloemetjes die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de woonwagencultuur. De pers is telkens van de partij en draagt de boodschap van de woonwagenbewoners mee uit. (Tegenwoordig een samenwerking van Minderhedenforum en Ons Leven, sinds de werking van partner Vroem vzw stopgezet werd.) 


Onderwijs


  • Woonwagencultuur voorstellen op een diversiteitsdag in het onderwijs? Natuurlijk gaan de woonwagenbewoners van Ons Leven Limburg daarop in. Met een infostand, een fototentoonstelling en een lezing door twee Voyageurs, geruggesteund door het Minderhedenforum.


Erfgoedsector


  • Ook binnen de erfgoedsector zijn de woonwagenbewoners actief. Onder andere door deelname aan de ‘Bokrijkdagen’ (Ons Leven Limburg) en deelname aan de uitwisselingsdag over erfgoed en woonwagenbewoners in het Red Star Line Museum. Het kader was de expo rond Jan Yoors, een kunstenaar die in zijn jonge jaren meereisde met Belgische woonwagenbewoners. 
  • In het kader van Erfgoeddag, gaf Mensen van de Weg vzw in Brugge een demonstratie orgeldraaien en scharensliep. Ons Leven Limburg zorgde die dag voor een verhalenverteller. 
  • Met de nieuwsbrief ‘Cultuur en erfgoed van woonwagenbewoners’ houdt het Minderhedenforum de erfgoedsector en geïnteresseerden op de hoogte van geplande activiteiten. De nieuwsbrieven en websites van (erfgoed)partners zorgen voor ondersteunende communicatie. 

Brede publiek


  • Tijdens infodagen op de woonwagenterreinen van Hasselt en Maaseik, kon het publiek kennis maken met de cultuur  van de woonwagenbewoners. Samen met de plaatselijke toneelgroep werden daarover toneelstukjes opgevoerd. (organisatie: Ons Leven Limburg)
  • Antwerps publiek schoof dan weer aan bij de ‘Matinee van de woonwagenbewoners’ voor een debat over de woonwagencultuur vroeger en nu met enkele bekende en onbekende woonwagenbewoners. Jean Marie Pfaff, Daniel Termont en Tinus Roosen van Ons Leven vzw tekenden present. (organisatie: Atlas, de dienst integratie en inburgering van de stad Antwerpen.) 
  • Het panelgesprek ‘Van Flamenco tot Django: 500 jaar Manoesjen in Vlaanderen’ vond plaats tijdens de Open Forum Dag van het Minderhedenforum. Geïnteresseerden kregen er een theoretisch kader over de geschiedenis, geanimeerd met foto’s, filmmateriaal en muziek. Nadien namen enkele Manoesjen zelf het woord en volgde een uitwisseling met het publiek.

Woonwagenbewoners

  • Uiteraard zijn de vele communicatie- en sensibiliseringsacties rond woonwagencultuur ook interessant voor woonwagenbewoners zelf. Maar er bleek ook nood aan een eigen communicatiekanaal. Om het erfgoedzorgtraject onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk woonwagenbewoners en sympathisanten ontstond de Facebookgroep ‘Behoud de woonwagencultuur in België’. Om de aanvraag tot erkenning op de ‘inventaris Vlaanderen’ te promoten, werd een foto-actie gelanceerd. Mensen steunden de erkenningsaanvraag door voor hun woonwagen te poseren met opgestoken duim.  

Het woord is aan de woonwagenbewoner

Sensibiliseren en communiceren over je eigen immaterieel erfgoed, het is een kunst op zich. Lees hier hoe de woonwagenbewoners zich bekwamen in deze kunst.


Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst