You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Missie & visie

Logo

MISSIE 
Werkplaats immaterieel erfgoed is gangmaker voor het borgen van levend erfgoed in Vlaanderen. We zetten de diversiteit aan kleine en grote gebruiken in de samenleving vandaag in de kijker, en versterken ze in hun kracht. We vormen een draaischijf voor de vele betrokkenen die immaterieel erfgoed van toekomst willen verzekeren: de erfgoedgemeenschappen, het erfgoedbeleid, de erfgoedsector, én de groeiende groep mensen en organisaties vanuit andere maatschappelijke invalshoeken. We werken in Vlaanderen en Brussel, en netwerken internationaal. We schakelen daarbij doorlopend tussen het brede veld en het zich ontwikkelend beleid. 

VISIE 
Immaterieel erfgoed omvat ervaring en wijsheid die we van vele generaties voor ons meekrijgen. Het biedt handvatten om te bewegen in de wereld van vandaag en na te denken over die van morgen. Erfgoedpraktijken brengen (h)erkenning en sprankeling in het leven van mensen. Ze raken mensen in wie ze zijn en kunnen zo verrijken en verbinden, maar evenzo verdelen. De Werkplaats zet zich in voor een ruimer bewustzijn van, en waardering voor dit levende erfgoed. We gaan voor dialoog en kruisbestuiving, voor samen leren, en voor het vieren van de rijkdom en diversiteit van immaterieel erfgoed en de mensen erachter. Dat doen we via een waaier aan acties, in actieve wisselwerking met de vele betrokkenen vanuit het veld en het beleid. Via deze weg creëren we ruimte om elkaar (beter) te leren kennen en begrijpen, en zo meer verbinding en samenwerking te genereren. We ontginnen kennis en inspiratie vanuit immaterieel erfgoed om samen duurzaam de toekomst tegemoet te gaan. We sluiten daarmee aan op de visie van UNESCO in de ‘Conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed’ (2003). 

Beleidsplan 2024-2028

Met zeven beleidslijnen geven we vorm aan onze ambities in de periode 2024-2028:

  • de zichtbaarheid, de beeldvorming en het bewustzijn van immaterieel erfgoed maatschappelijk verbreden 
  •  een ruim netwerk van erfgoedgemeenschappen rond immaterieel erfgoed uitbouwen
  • praktijken rond borgen duurzaam versterken 
  • cross-sectorale samenwerking rond immaterieel erfgoed laten groeien 
  • vanuit uitgebouwde netwerken internationaal gangmaken 
  •  immaterieel erfgoed in het digitaal cultureel ecosysteem ontwikkelen, met immaterieelerfgoed.be als spil (immaterieelerfgoed.be is eigendom van de Vlaamse overheid. De dagelijkse werking en het beheer ervan liggen in handen van de Werkplaats) 
  •  een duurzame en gedeelde organisatie zijn 

Hier kan je ons integrale beleidsplan voor de periode 2024-2028 lezen. 

Wij zijn er voor al jouw vragen rond immaterieel erfgoed en helpen je op weg samen met andere collega's en experten uit ons nationale en internationale netwerk. Je kan ons steeds bereiken via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be of via het contactformulier. Of misschien wordt jouw vraag wel al opgehelderd in de veelgestelde-vragen-sectie? Hier kan je bovendien ons vormingsaanbod bekijken. 


Benieuwd hoe we de werking in de jaren 2019 tot 2023 vormgaven? Hier kan je grasduinen in het beleidsplan van die periode, in de beknopte brochure, of in de gevoerde omgevingsanalyse. 


© Coverbeeld: Femke den Hollander i.o.v. Werkplaats immaterieel erfgoed