(Inter)nationaal netwerk

Rond immaterieel erfgoed bestaat wereldwijd een netwerk van overheden, ngo’s, koepelorganisaties en diverse grote en kleine actoren. Hieronder een overzicht van de grootste koepelorganisaties. Maar, uiteraard is dit netwerk groter.

Wil je graag een (inter)nationale samenwerking opstarten? Of heb je specifieke vragen of ideeën waarvoor je internationale partners zoekt? Wij helpen met plezier zoeken naar de juiste contactpersonen!

 

BELGIË

beleid in de landsdelen

In België kennen de verschillende landsdelen elk een eigen immaterieel erfgoedbeleid, inclusief Inventaris. 

UNESCO Commissies

Deze commissies zetten zich in om het brede publiek te informeren rond UNESCO thema’s, om de de civiele samenleving bij UNESCO te betrekken en acties op te zetten die aansluiten bij de UNESCO doelstellingen. 

In België is zowel een Vlaamse Unesco Commissie (VUC) actief als Frans- en Duitstalige UNESCO Commissie. Voor Vlaanderen adviseert de VUC de Vlaamse regering over UNESCO-aangelegenheden en bevordert de samenwerking met UNESCO. 

EUROPA

Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP)

Het netwerk rond het Intangible Cultural Heritage and Museums Project bestaat uit organisaties Werkplaats immaterieel erfgoed (projectleider), het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, SIMBDEA (IT), Centre français du patrimoine culturel immatériel (FR) en het Verband der Museen der Schweiz (CH). Verder zijn NEMO (Network of European Museum Organisations), ICOM International en het ICH NGO Forum betrokken in dit internationale project. 

MONDIAAL


Categorie 2-centra 

Deze zeven internationale expertisecentra zijn verbonden aan UNESCO en hebben elk een eigen thematische focus rond immaterieel erfgoed. 

Wereldwijd netwerk van facilitatoren rond immaterieel erfgoed

Deze ploeg van internationale experten rond de UNESCO 2003 Conventie staat wereldwijd klaar voor training en capacity building rond het borgen van immaterieel erfgoed (technische assistentie, beleidsadvies, …) 

Geaccrediteerde NGO's 

Deze pagina biedt een overzicht van niet-gouvernementele organisaties uit de hele wereld die een accreditatie hebben in het kader van de UNESCO 2003 Conventie.  

ICH NGO Forum
ICH NGO Forum is het platform voor communicatie, netwerking, uitwisseling en samenwerking van de bij UNESCO 2003 Conventie geaccrediteerde NGO's.

UNITWIN netwerk / UNESCO Chairs 
Het UNITWIN netwerk van onderzoeksinstellingen en universiteiten bundelt de krachten om kennis en onderzoek uit te bouwen rond actuele maatschappelijke uitdagingen in de UNESCO thema’s. Een netwerk van UNESCO chairs werk zo ook rond immaterieel erfgoed en de UNESCO 2003 Conventie.  

Voor Vlaanderen gaat het om de VUB UNESCO-leerstoel in kritische erfgoedstudies en het borgen van ICE (Vrije Universiteit Brussel, BREL/Brussels Erfgoedlab)  

ACHS Association for Critical Heritage Studies – Intangible cultural heritage network

Het ACHS ICH netwerk is een internationaal interdisciplinair netwerk van onderzoekers en erfgoedprofessionals die kritische onderzoek opzetten rond immaterieel erfgoed.