Omgevingsanalyse bij beleidsplan 2019-2023

Werkplaats immaterieel erfgoed in 2019-2023 

In de jaren 2019-2023 inspireerde Werkplaats immaterieel erfgoed zich op haar uitvoerig beleidsplan dat in de loop van 2017 werd opgesteld. In deze brochure lees je samenvattend wat de organisatie met haar werking en activiteiten ambieerde. 

Het beleidsplan 2019-2023 was gebaseerd op de uitgebreide omgevingsanalyse die je hieronder terugvindt. De meeste van deze onderzoeken, bevragingen, analyses en vaststellingen rond immaterieel erfgoed en immaterieel-erfgoedwerking zijn in de loop van 2017 uitgevoerd. Enkele werden al vroeger of doorlopend gerealiseerd, bijvoorbeeld in het kader van de werking van tapis plein vzw – de voorloper van Werkplaats immaterieel erfgoed – en het platform immaterieelerfgoed.be doorheen de voorbije beleidsperiode, alsook binnen het Vlaamse beleid voor het borgen van immaterieel erfgoed, dat kadert binnen de internationale inzet van Vlaanderen in de UNESCO 2003 Conventie.  

Trefwoord:
Meer weten: