11 Oktober - Conferentie immaterieel erfgoed verzamelen

Hoe verzamel je levend en dynamisch erfgoed? Wat betekent verzamelen in het kader van immate­rieel erfgoed, waarvoor het doorgeven van kennis van praktijken en handelingen centraal staat? Met welk doel wordt het verzameld? Welke methodieken zijn er? Wat is de rol van erfgoedgemeenschappen in het verzamelen en waarderen?

Interesse om praktijkvoorbeelden, methodieken en technie­ken, of theoretische benaderingen rond het verzamelen van immaterieel erfgoed te verkennen en uit te wisselen?
Schrijf je voor 1 oktober in en neem gratis deel!

Musea, archieven, bibliotheken en andere cul­turele instellingen worden tegenwoordig ge­confronteerd met grote transformaties in de samenleving. Van de instellingen wordt ver­wacht dat ze een actieve en kritische rol in de maatschappij spelen. De rol van musea is der­mate aan het veranderen, dat ICOM, de Inter­national Council of Museums, heeft opgeroepen om de museumdefinitie aan te passen aan de hedendaagse uitdagingen op het ge­bied van duurzaamheid en ethiek, en aan de culturele en sociale verantwoordelijkheden van musea in de 21e eeuw. Daarnaast wordt, in de nieuwe museologie, een belangrijke rol toegedicht aan erfgoedgemeenschappen om zo bredere groepen in de samenleving te betrekken bij het proces van verzamelen. Hoe sluit het verzamelen van immaterieel erf­goed bij deze transformaties aan en welke kan­sen biedt het? Kansen voor gemeenschappen om het erfgoed te presenteren en te borgen? Kansen voor musea en andere collectione­rende instellingen om dichter bij de heden­daagse maatschappelijke ontwikkelingen en discussies te staan? Kansen voor het publiek om inzicht te krijgen in verrassende en inspi­rerende vormen van immaterieel erfgoed en daarmee te reflecteren op de eigen identiteit?

Op 11 oktober 2019 organiseren Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed een conferentie voor musea, archieven en bibliotheken uit Nederland en Vlaanderen. Met internationale keynotes, inspirerende praktijkvoorbeelden, en interactieve discussies over het hoe, wat en waarom van het verzamelen van immaterieel erfgoed.

BEKIJK HET PROGRAMMA en SCHRIJF JE IN!

 

Locatie: LocHal Tilburg Burg - Brokxlaan 1000 5041 SG Tilburg.

De conferentie wordt gehouden in de Glazen Zaal op de eerste verdieping. De ingang bevindt zich rechts naar het trappenlandschap. Niet verdwalen? Kijk dan dit filmpje voor je vertrekt.

Voor vragen kan je contact opnemen met kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl
Sophie Elpers: s.elpers@immaterieelerfgoed.nl, +31 (0)6 1357 8692
Floortje Vantomme: floortje@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be, +32 (0)473 3819 07 

Foto: Femke den Hollander

De conferentie ‘Verzamelen Immaterieel Erfgoed’ is onderdeel van de onderzoekslijn ‘Immaterieel & Materieel Erfgoed’ (2017-2020) van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De conferentie kadert tevens binnen het project ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’ dat met steun van de Vlaamse Overheid (o.v. definitieve bevestiging projectsubsidie) de komende jaren de relatie tussen immaterieel erfgoed en collectiebeleid in Vlaanderen verkent. Dit project is een samenwerking tussen Werkplaats immaterieel erfgoed, FARO - Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, PACKED vzw, Museum Hof van Busleyden, Jenevermuseum Hasselt, ICOM Belgium Flanders, met bijdragen van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Vrouw op kermis | © Femke Den Hollander