Privacybeleid

We dragen jouw privacy hoog in het vaandel. In navolging van de vernieuwde Europese privacywetgeving (25 mei 2018) leggen we uit hoe we met jouw gegevens omgaan.

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat je persoonlijke gegevens moet meegegeven. De beheerders kunnen via de website anonieme of geaggregeerde wel gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor gebruikers. 

Algemene principes

In enkele gevallen worden wel persoonsgegevens gevraagd en verzameld. Binnen ons privacybeleid hanteren we volgende basisprincipes m.b.t. het opvragen van persoonlijke gegevens:
  • We vragen je steeds zo minimaal mogelijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) en dit enkel om een persoonlijke communicatie met jou te kunnen voeren.
  • Je bepaalt zelf of je ook je adresgegevens en telefoonnummer wil meegeven.
  • Je bepaalt zelf je of je (persoons)gegevens wel of niet mogen verschijnen op de website bij jouw invoer. 

Wanneer je jouw persoonsgegevens overmaakt aan immaterieelerfgoed.be, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord dat we deze opslaan en verwerken in de databank van de website, in het platform voor e-mailcampagnes (Campaign Monitor), alsook dat ze zichtbaar zijn voor daartoe geautoriseerde medewerkers van de beheerders. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je geen toestemming geeft voor de verwerking ervan.  

Welke gegevens vragen we jou, wanneer en waarom?

Je Maakt een Account aan voor de invoermodule: invoer van erfgoed of actie(s)
Het invoeren van erfgoed, indienen van een aanvraag voor de Inventaris Vlaanderen of tippen van een actie, dat start met je registreren en de aanmaak van een persoonlijk account. Bij de registratie vragen we je naam, voornaam en e-mailadres op. Je bepaalt zelf via je account of je (voor)naam en/of organisatie ook op jouw pagina's op de website verschijnen. Je e-mailadres verschijnt niet. Via je account kan je zelf je gegevens wijzigen. 

je schrijft je in op de nieuwsbrief
Bij het inschrijven op de nieuwsbrief vragen we naar je (voor)naam en e-mailadres. Dit enkel om jou onze nieuwsberichten te kunnen bezorgen. Bij jouw inschrijving geef je de beheerders de expliciete toestemming om jou d.m.v. elektronische communicatie te informeren over immaterieel erfgoed. Je kan je op elk moment uitschrijven. Dat kan automatisch via de nieuwsbriefmodule of via een link in onze nieuwsbrieven. We verwijderen je gegevens in dat geval ook automatisch uit ons archief.

Je stelt Een vraag via e-mail of het online contactformulier
Heb je een vraag over immaterieel erfgoed? Dan kan je deze telefonisch stellen, via e-mail of via het online contactformulier. Hierbij vragen we naar je (voor)naam en e-mailadres. Ook het meegeven van je organisatie is mogelijk (maar niet verplicht). Deze gegevens gebruiken we om jou te kunnen contacteren en je vraag te beantwoorden. Gezien je door het stellen van je vraag interesse toont in immaterieel erfgoed, beschouwen we het als een gerechtvaardigd belang om jou op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief. Je kan je uiteraard op elk moment weer uitschrijven.

Je schrijft je in voor een activiteit

Bij de inschrijving voor een activiteit via de agenda vragen we naar je (voor)naam, e-mailadres, organisatie en functie binnen de organisatie. Gezien je met je inschrijving interesse toont in immaterieel erfgoed, beschouwen we het als een gerechtvaardigd belang om jou nadien op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief. Je kan je uiteraard op elk moment weer uitschrijven.

Delen we jouw persoonlijke gegevens met derde partijen?

Als beheerders van www.immaterieelerfgoed.be zullen we jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Wel kunnen we je persoonsgegevens bezorgen aan organisaties of personen met niet-commercieel doel voor niet-commercieel gebruik (educatief, cultureel), i.f.v. samenwerking rond immaterieel erfgoed of bij vragen over jouw invoer. Als gebruiker geef je de beheerders daar toestemming toe.

Ook is het mogelijk dat we er wettelijk toe verplicht worden jouw persoonsgegevens te delen (denk bijvoorbeeld aan gerechtelijke instanties of politiediensten die ons hierom vragen). 

In dergelijke gevallen zullen we in redelijkheid pogen om jou vooraf op de hoogte te brengen van het feit dat we jouw gegevens aan genoemde derde bekend maken. Maar, als gebruiker erken je dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of organisatorisch haalbaar is.

Hoe beschermen we jouw persoonlijke gegevens en waar slaan we ze op?

Heb je een persoonlijk account voor de invoermodule? Dan heb je toegang tot een startpagina. Enkel jij hebt daar toegang tot. 

We slaan je persoonsgegevens op in beveiligde databank. De databank is enkel toegangelijk met een persoonlijk wachtwoord. Deze worden enkel toegewezen aan medewerkers van de beheerders (Departement Cultuur Jeugd Media en Werkplaats immaterieel erfgoed). Bovendien is niet alle data voor iedereen toegankelijk. Elke medewerker wordt ook gewezen op hun plichten om binnen de GDPR-wetgeving correct met jouw gegevens om te gaan.

Voor de nieuwsbrief werken we met Campaignmonitor

Jouw gegevens houden we maximum vijf jaar bij, meegaand met onze beleidsperiode. Bij elke nieuwe beleidsperiode vragen we je om je gegevens opnieuw te bevestigen. 

Jouw rechten over jouw gegevens

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 beschik je als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens.
  • Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via via mail of brief gratis de schriftelijke mededeling bekomen van al jouw persoonsgegevens in onze databank. Indien nodig kan je jouw gegevens bekijken en onvolledige of foute gegevens aanpassen. Of laten verwijderen.
  • Via je jouw persoonlijk account kan je steeds zelf de eigen gegevens die op de website verschijnen wijzigen of verwijderen.
  • Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dat kan je aangeven in onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden zo automatisch verwijderd uit ons systeem.

Cookiebeleid

Tijdens je bezoek kunnen er ook cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. We doen dit enkel om je een betere bezoekervaring van www.immaterieelerfgoed.be te bezorgen. Lees hier ons cookiebeleid.

Wat bij wijzigingen aan het privacybeleid?

Deze tekst kan bijgewerkt worden. In het geval van wijzigingen aan ons privacybeleid brengen we je daar van op de hoogte.

Een klacht?

We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonsgegevens. Heb je toch een klacht over het gebruik van je gegevens? Dan doen we er uiteraard alles aan om naar een oplossing te zoeken. Je kan je klacht melden bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media of via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be.