AFGELOPEN-Basiscursus immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed zijn hedendaagse praktijken en gewoonten, met wortels in het verleden, die we willen doorgeven aan toekomstige generaties. Denk maar aan het begin van de lente vieren, de vaardigheden van de lepelsnijder en de verteller, spaghetti en tajine maken volgens aloud familierecept of de Argentijnse tango dansen. Het is een levende vorm van erfgoed, die evolueert met de tijd.

Wilt u graag meer weten over het beleid rond immaterieel erfgoed? Bent u geïnteresseerd in wat immaterieel erfgoed voor u en uw (dienstverlenende of collectiebeherende) organisatie kan betekenen? Bent u op zoek naar inspiratie om aan de slag te gaan met het borgen van immaterieel erfgoed?

Dan is deze basiscursus iets voor u! We rekenen hierbij ook op uw input. In elk onderdeel is er tijd en ruimte voorzien voor interactie tussen de deelnemers.

Na deze cursus:

 • hebt u inzicht in de context, terminologie en het beleid van immaterieel erfgoed;
 • hebt u kennis, o.a. via een aantal praktische, inspirerende cases, over hoe u immaterieel erfgoed kunt integreren in de verschillende functies van erfgoedzorg;
 • kunt u reflecteren over welke kansen, uitdagingen en spanningsvelden verbonden zijn aan immaterieel erfgoed;
 • hebt u (basis)inzicht in groepsdynamica;
 • weet u wat u als erfgoedwerker kunt betekenen bij het ondersteunen van het borgen van immaterieel erfgoed.

Deze cursus is een initiatief van FARO i.s.m. Werkplaats immaterieel erfgoed.

Doelgroep: erfgoed- en andere professionals die inzicht willen krijgen in (het borgen van) immaterieel erfgoed. U heeft zin om ermee aan de slag te gaan en om met anderen gedachten en ervaringen uit te wisselen.

Programma

Woensdagvoormiddag 13 december 2023
9.30 - 11.30 uur | Online, via Zoom

Sessie met focus op de conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco (2003). Hoe en waarom is ze ontstaan? Welke principes kenmerken het beleid? Wat is de stand van zaken anno 2023?

 • 9.30 uur: Inleiding en kennismaking
 • 10.00 uur: Hoe en waarom ontstaat de conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed?
 • 10.30 uur: Pauze
 • 10.40 uur: De basisprincipes en de werking van het immaterieel-erfgoedbeleid
 • 11.00 uur: De werking van de conventie vandaag en morgen

Dinsdag 19 december 2023
10.00 - 16.00 uur | Werkplaats immaterieel erfgoed, Brussel

Borgen van immaterieel erfgoed in: wat is het? En wat betekent het in de erfgoedpraktijk in Vlaanderen? In deze sessie kijken we naar wat borgen van immaterieel erfgoed − en het ondersteunen daarvan − allemaal kunnen inhouden. 

U maakt kennis met het beleid in Vlaanderen rond immaterieel erfgoed: welke verschillende (beleids)instrumenten zijn er ter ondersteuning van het borgen van immaterieel erfgoed en immaterieel-erfgoedgemeenschappen? Daarnaast leert u de werking kennen van Werkplaats immaterieel erfgoed en andere spelers die actief zijn op dit terrein. Nadien gaan we  aan de hand van de erfgoedfuncties en vele praktijkvoorbeelden, dieper in op het borgen van immaterieel erfgoed.

 • 10.00 uur: Het beleid in Vlaanderen en de verschillende (beleids)instrumenten
 • 10.25 uur: Het veld: welke organisaties werken rond immaterieel erfgoed? 
 • 10.45 uur: Wat is borgen van immaterieel erfgoed? 
 • 11.15 uur: Pauze
 • 11.30 uur: Hoe immaterieel erfgoed borgen als professionele erfgoedwerker? De erfgoedfuncties als leidraad
 • 12.10 uur: Kennismaking met immaterieelerfgoed.be 
 • 12.30 uur: Pauze
 • 13.00 uur: Oefening rond het registreren van immaterieel erfgoed
 • 14.00 uur: Pauze
 • 14.15 uur: Praktijkgetuigenis: Ellen Janssens, projectmedewerker immaterieel erfgoed, participatie en archieven bij Erfgoedcel Viersprong
 • 15.15 uur: Samenvatting, tijd voor vragen en afronding

Dinsdagnamiddag 17 januari 2024
14.00 - 16.00 uur | Online, via Zoom

Sessie over immaterieel erfgoed in de samenleving, met een focus op ethiek. Wanneer we tradities in de hedendaagse maatschappelijke context borgen, komen tal van vragen en spanningsvelden naar boven, bijvoorbeeld over culturele diversiteit, ecologie of dierenwelzijn.  Welke ethische vraagstukken en wettelijke grenzen komen er kijken bij het doorgeven van dit levende erfgoed? Aan de hand van een reeks voorbeelden verkennen we in deze sessie de verschillende ethische aspecten en principes van het borgen van immaterieel erfgoed. 

 • 14.00 uur: Inleiding
 • 14.15 uur: Ethiek en immaterieel erfgoed: theorie en praktijkvoorbeelden
 • 15.00 uur: Pauze
 • 15.15 uur: Praktijkgetuigenis en ervaringsuitwisseling

Dinsdag 30 januari 2024 of 6 februari 2024: Groepsdynamica
10.00 - 16.00 uur | FARO, Brussel

In deze sessie duiken we in de wondere wereld van de groepsdynamica. Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen verkennen we welke fasen een groep doorloopt, welke patronen er zijn en wat u zelf als begeleider kunt doen om die dynamiek te beïnvloeden. Aan de hand van verhalen uit de praktijk en onze eigen ervaringen scherpt u uw vaardigheden als groepsbegeleider aan.

 • 10.00 uur: De basiselementen van groepsdynamica (fasen van een groep, rollen, culturen)
 • 11.45 uur: Koffiepauze
 • 12.00 uur: Modereren van groepsgesprekken: hoe brengt u alle stemmen aan bod?
 • 13.00 uur: Lunch
 • 13.45 uur: Praktijkverhaal deel 1
 • 14.30 uur: Omgaan met weerstand in de groep
 • 15.00 uur: Koffiepauze
 • 15.10 uur: Praktijkverhaal deel 2
 • 15.40 uur: Afsluiting

Type

Basiscursus: de absolute basis over een bepaald domein of thema, zowel voor wat kennis als vaardigheden betreft. U krijgt hierover een helder en gestructureerd overzicht en we gaan samen op zoek naar de link met uw eigen werk.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 150 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 100 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.

Inschrijven

Dat doe je hier.