Inspiratiedag 2018: Beiaardcultuur vandaag. Naar een nieuwe beleving van muzikaal erfgoed

De inspiratiedag 'Beiaardcultuur vandaag' richt zich naar iedereen, beleidsmaker, administratie, organisatie of vereniging die op een of andere manier betrokken is bij het culturele leven of het borgen van (im)materieel erfgoed. 

PROGRAMMA
 
9.30u: Ontvangst met koffie en thee

Voormiddag
  • Unesco-erkenning: rapportering van de initiatieven in Vlaanderen en Wallonië
  • Recente ontwikkelingen in de beiaardkunst (resultaten samenwerking VVSG en enquête onder beiaardiers)
  • Concerten: torenbeiaard en viool, kamerbeiaard en gitaar
Middag
  • Concerten: torenbeiaard en piano, torenbeiaard en elektrische gitaar, torenbeiaard en accordeon
Namiddag
  • Case-studies: Maatschappelijke betekenis van het automatisch spel / Nieuwe vredesbeiaarden van Aarschot en Leuven / Initiatieven voor beiaardopleidingen in Wallonië / Beiaardtorens en toerisme
  • Concerten: kamerbeiaard en nyckelharpa, kamerbeiaard dwarsfluit en harp, torenbeiaard en zang
  • Geleid bezoek aan Sint-Romboutstoren
  • Geleid bezoek aan de Mechelse beiaardschool

16.30u: afsluitende receptie

PRAKTISCHE INFO
  • Prijs: 12 EUR (klein lunch inbegrepen)
  • Inschrijving: graag je deelname bevestigen vóór 20 november met een e-mail naar beiaardschool@mechelen.be met vermelding van je naam, je organisatie en of je deelneemt aan het geleid bezoek aan Sint-Romboutstoren. Gelieve het inschrijvingsgeld van € 12 over te schrijven op rekening van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”vzw met vermelding van 'Inspiratiedag 2018' en je naam.  (IBAN: BE 49 8805 6726 8171 / BIC SWIFT-code: HBKABE22). Je deelname is pas definitief bij ontvangst van het inschrijvingsgeld.
 
MEER WETEN
 
Een organisatie van de Vlaamse Beiaard Vereniging, de Stad Mechelen, de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn en het Belgian Carillon Heritage Commitee, met steun van de Vlaamse Overheid, de Association Campanaire Wallonne en FARO. Vlaams steunpunt cultureel erfgoed.