Kennisdeling: Persistente URI’s voor immaterieel erfgoed

Ethisch en technisch doordacht data delen over levende erfgoedpraktijken

Hoe zorg je ervoor dat immaterieel erfgoed ook in de digitale wereld aanwezig is en blijft? Wat begon met het doel om persistente identifiers toe te voegen aan de immaterieel-erfgoedpraktijken en -borgingsacties op immaterieelerfgoed.be groeide uit tot een diepgaand project rond het ethisch en verantwoord delen van data die verband houden met immaterieel erfgoed.

 

Brood kneden (Bakkerijmuseum Veurne)

Brood bakken in Vlaanderen werd i.s.m. Bakkerijmuseum Veurne geregistreerd en was een van de proeftuinen van het project.

 

Als slot van het project ‘Naar persistente URI’s voor immaterieelerfgoed.be: Vitale bouwstenen voor digitaal transformeren in de cultureel-erfgoedsector’ nodigen we je graag uit voor een voormiddag vol kennisdeling. We stellen de projectresultaten voor en delen nieuwe bevindingen op het vlak van ethisch databeleid voor immaterieel erfgoed. Met het project bereiden we niet alleen de weg om persistente URI’s toe te voegen aan immaterieelerfgoed.be maar zetten we ook de eerste stap naar een ethische datapraktijk voor immaterieel erfgoed

Items op immaterieelerfgoed.be behoren de immaterieel-erfgoedgemeenschap toe en zijn geen “eigendom” van de beheerder of eigenaar van dit online platform. immaterieelerfgoed.be biedt erfgoedgemeenschappen zelf de mogelijkheid hun erfgoed te beschrijven en zo naar buiten te brengen. In de geest van de UNESCO 2003-conventie voor het borgen van immaterieel erfgoed, waar Prior, Informed and Sustained Consent van de betrokkenen centraal staat, zochten we dan ook naar een manier om deze principes te introduceren in een digitaal ecosysteem. Een complex gegeven, want hoe kan je permanente online verwijzingen combineren met de dynamiek en veranderlijkheid van immaterieel erfgoed, en de agency van erfgoedgemeenschappen? Dit pionierswerk van Werkplaats immaterieel erfgoed bracht vele complexe vraagstukken naar de voorgrond, die ook internationaal momenteel volop voer voor reflectie gaan vormen. 

Hoe kunnen we data zo persistent en open mogelijk delen terwijl we gemeenschappen, groepen en individuen daarbij centraal plaatsen? Hoe combineren we FAIR- en CARE-principes? En hoe zorgen we dat dit zich vertaalt in concrete acties? 

We verwelkomen dr. Harriet Deacon (University of Hull) als keynote spreker. Ze zal het hebben over de impact van AI en de nood aan participatieve data governance bij het borgen van immaterieel erfgoed. 

Het volledige programma ziet er als volgt uit: 

  • 10u: Welkom
    • Jorijn Neyrinck (Werkplaats immaterieel erfgoed)
  • 10u10: Keynote - AI impacts and the need for participatory data governance in intangible cultural heritage safeguarding
  • 11u10: Kennisdeling projectresultaten: Persistente URI’s voor immaterieel erfgoed: Ethisch en technisch doordacht data delen over levende erfgoedpraktijken 
    • Sofie Veramme en Kato Masschelein (Werkplaats immaterieel erfgoed)  

 

Vanaf 9u30 staat de koffie warm. 

Lunch is voorzien van 12u30-13u30.

Deelnemen is gratis en inschrijven kan via dit formulier tegen ten laatste 18 augustus. 

Plaats van afspraak is TRACK, in het voormalige spoorwegmuseum in het Noordstation van Brussel.

De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers: er is een tweede ingang met lift en er is een rolstoeltoegankelijk toilet. Moest u andere noden hebben om te kunnen deelnemen aan het kennisdelingsmoment, kunt u dat meedelen in het formulier.

Contactpersoon: Sofie Veramme - sofie@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

Sofie Veramme | © Dieter Vanfraechem, i.o.v. Werkplaats immaterieel erfgoed, 2024, CC BY-SA 4.0

Het bakken van ambachtelijk brood | © Aquila Pixels