Werkplaats: online webinar en lancering webdossier immaterieel erfgoed & duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme

Culturele tradities en gebruiken, en de daarmee de samenhangende plaatsen, worden vaak gepromoot als bestemmingen voor toeristen. Zeker wanneer de praktijk ingeschreven is op een nationale inventaris of de internationale Unesco-lijst. Toerisme kan het borgen van deze immaterieel-erfgoedpraktijken bevorderen en kansen creëren voor meer erkenning, marketing en levensonderhoud. Maar (massa)toerisme kan ook schaden, bijvoorbeeld wanneer de praktijk aan culturele waarde verliest en een handelsartikel wordt, onderworpen aan winstbejag. Een fijne balans tussen toerisme en immaterieel erfgoed is belangrijk voor de bescherming van de praktijk en voor het welzijn van de betrokken gemeenschap. 

 

Lancering webdossier

Op 27 oktober lanceert het ICH NGO Forum een speciaal webdossier over immaterieel erfgoed en duurzaam toerisme. Het webdossier bevat nuttige tools voor het ontwikkelen van toerismeprojecten met immaterieel erfgoed, een bespreking van kernkwesties en voorbeelden van initiatieven op het gebied van duurzaam toerisme. Het biedt zowel een inleiding, als diepgang over het onderwerp door de toevoeging van referentiedocumenten, links naar publicaties en online bronnen. Het webdossier is een nieuwe hulpbron die toekomstige initiatieven kan verrijken en inspireren.

 

Voor wie?

Werk jij in de erfgoedsector of in het toerisme, of ben je actief is in een NGO, als beleidsmedewerker? Maak je deel uit van een gemeenschap of groep die zijn immaterieel erfgoed beschermt? Dit dossier helpt je bij het ontwikkelen van duurzaam levend toerisme op het gebied van erfgoed.

 

De webinar op 27 oktober gaat door via Zoom. De voertaal is Engels. 

Het volledige programma volgt binnenkort.

 

 

Beeld: massatoerisme