Op handen gedragen: Studie- en ontmoetingsdag Brugge

Op zaterdag 12 oktober organiseert CRKC/PARCUM een studie- en ontmoetingsdag voor processiecomités en andere geïnteresseerden in Brugge. Meer informatie volgt.

Het CRKC zet in zijn werking in op immaterieel erfgoed en op methodieken voor het borgen ervan. Immaterieel erfgoed gaat over het niet-tastbare. Het gaat om gewoontes, gebruiken of kennis die deel uitmaken van ons collectief geheugen en vaak ook vandaag nog - eventueel onder een andere vorm - voortleven. Voorbeelden van religieus immaterieel erfgoed zijn processies, bedevaarten, devotionele gebruiken, maar ook ambachtelijke technieken of verhalen.