Studiedag “wintertradities in beweging of in het gedrang?”

In 2021 viert Volkskunde West-Vlaanderen 20 jaar Midwinterfeest. Naar aanleiding van deze feesteditie organiseren Volkskunde West-Vlaanderen en Musea Brugge op zaterdag 27 november 2021 een studiedag over wintertradities.

De winter is een tijd van veel traditionele feesten: Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Driekoningen, Maria Lichtmis en Carnaval. De laatste jaren laaien er heel wat discussies op over deze tradities of dit immaterieel erfgoed, denk maar aan het Zwartepietendebat of de joodse karikaturen op het Aalsterse Carnaval. Sommigen betreuren het ook dat nieuwe feesten – zoals Halloween – de oude verdringen of dat oude tradities ten prooi vallen aan commercie. Met een studiedag laten Volkskunde West-Vlaanderen en Musea Brugge de verschillende stemmen in het debat over wintertradities aan bod komen en met elkaar in dialoog gaan.

Inschrijven en meer informatie

 

Beeld: © Alex Fu via Pexels