UNESCO Trefdag

De Vlaamse Unesco Commissie nodigt iedereen met interesse voor UNESCO of die betrokken is bij UNESCO-netwerken, -programma's, of -erkenningen in Vlaanderen uit op de UNESCO Trefdag. De trefdag verwelkomt iedereen uit alle domeinen: cultuur, erfgoed, onderwijs, wetenschappen, communicatie,...

Onder leiding van Werkplaats immaterieel erfgoed en Departement CJM van de Vlaamse Overheid vindt er in de voormiddag een bijeenkomst plaats waar het globale rapport naar UNESCO aan bod zal komen. Dit rapport toont de stand van zaken van immaterieel erfgoed in Vlaanderen en België. Alle stakeholders en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. 

Programma UNESCO Trefdag op 14 oktober 2021
De Vlaamse Unesco Commissie organiseert sessies over verschillende thema’s met presentaties door boeiende sprekers, en sluit de dag af met een netwerkreceptie. Iedereen die werkt rond UNESCO in Vlaanderen wordt in de kijker gezet en deelnemers krijgen de kans elkaars activiteiten te leren kennen. Leuke ontmoetingen, de blik verruimen en het aanmoedigen van samenwerking, staan op het programma.

 • In de voormiddag (10 tot 12 uur) is er de keuze uit:
  • één algemene open sessie over UNESCO
  • aparte gesloten bijeenkomsten van een specifiek comité, werkgroep of netwerk waarvoor je een specifieke uitnodiging moet krijgen
 • In de namiddag (13 tot 14.45 uur en 15.15 tot 16 uur) is er de keuze uit:
  • één lange sessie (of over koloniaal verleden, of over UNESCO-gebieden in Vlaanderen, of over Informeel leren, of over Burgerwetenschap)
  • één korte sessie (of over Vlaamse en Europese UNESCO-projecten, of over Artificiële Intelligentie en Open Science, of over UNESCO-erfgoed, of over Klimaatsverandering)
 • In de vooravond is iedereen welkom op de netwerkreceptie (16 tot 17.30 uur)

 

Dit jaar vindt de trefdag plaats in het Herman Teirlinckgebouw van de Vlaamse Overheid in Brussel. 

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht via het online formulier en kan nog tot 7 oktober.