Werktafel audiovisueel documenteren van immaterieel cultureel erfgoed

In het werkveld rond het borgen van immaterieel erfgoed worden sinds enkele jaren in Vlaanderen heel wat inspanningen gedaan en ervaring uitgebouwd rond participatief (en) audiovisueel documenteren van immaterieel erfgoed. Het vangen in beeld en klank van levend erfgoed in samenspraak met de erfgoedgemeenschap, of waarbij de betrokkenen zelf de camera ter hand nemen, roept tal van vragen en aandachtspunten op, gaande van heel praktische vragen rond het filmen, methodieken en procesverloop, via de rol van de erfgoedwerker daarin, tot aspecten van publieke ontsluiting, copyright enzovoort.

Tijdens een werktafel maken we ruimte voor praktijkuitwisseling en ervaringsdeling vanuit een aantal trajecten in het erfgoedveld. Het tweede dagdeel biedt een introductie in het vormingsprogramma van de UNESCO 2003 Conventie rond participatief en audiovisueel documenteren,  gevolgd door een internationale masterclass met Tamara Nikolić Đerić. Tamara is trekker van het als UNESCO Good Practice erkende Batana Ecomuseum in Rovinj (Kroatië), beslagen in visuele antropologie en initiatiefnemer achter het jaarlijkse ETNOFilm Festival in Kroatië. In de masterclass integreert ze de verschillende disciplines uit haar professionele traject. Ze maakt de deelnemers wegwijs in de ontwikkelingen en paradigmashift rond het visueel documenteren van cultuurvormen en neemt ons mee in mogelijke werkwijzen voor participatief en collaboratief filmen in het licht van (borgen van) immaterieel erfgoed.

OP HET PROGRAMMA: 

10-11u: ETWIE deelt ervaringen uit actuele werking rond audiovisueel documenteren van immaterieel erfgoed. Lieselot Cornelis - Kennismedewerker bij Expertisecentrum voor Technisch, Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (ETWIE)

- filmcursus ‘Ambacht in Beeld’ i.s.m. Wendy Van Wilgenburg
- praktijkvoorbeelden uit de werking rond ambachten en technieken

11-12u: CAG deelt ervaringen uit actuele werking rond audiovisueel documenteren van immaterieel erfgoed. Chantal Bisschop – Stafmedewerker ICE en Mondelinge geschiedenis bij Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en Sander Tas - videast en documentairemaker

- cases van immaterieel ergoed documenteren lattenklieven, witteren,  koffiebranden
- case rond het audiovisueel documenteren van praktijken rond Brabants/Belgische trekpaarden i.s.m. videast Sander Tas
- handleiding voor erfgoedprofessionals en erfgoedgemeenschappen met ervaringen en bevindingen

12u15: Gesprekstafel: Ruimte voor vragen, gedachtenwisseling en klankbord rond de gebrachte praktijkervaring

LUNCH 

14u: UNESCO 2003 & Audiovisual documenting of ICH. Wat leert het UNESCO 2003 Capacity Building programma over het thema audiovisueel documenteren van ICE? Jorijn Neyrinck – coördinator Werkplaats immaterieel erfgoed  & UNESCO 2003 trainer Capacity Building

15u: Masterclass documenting and presenting ICH on film: new media and sensory ethnography in researching and transmitting ICH. 

Tamara Nikolić Đerić - Tamara Nikolić Đerić holds degrees in ethnology/cultural anthropology and Indology.  Since 2008 she has been a curator at the Ethnographic Museum of Istria in Pazin and since 2014 she has also been a programme manager with the Batana Ecomuseum in Rovinj. She started and still runs ethnographic film festival ETNOFILm. She is a PhD candidate at the Department for Ethnology and Cultural anthropology at the University of Zagreb, researching topics on working women (Women and Industry: The Private and Public sphere of Rovinj Women). Nikolić Đerić is the author of various scholarly articles dealing with museology, ethnology, anthropology, Indology and economics. Her fields of interest comprise feminist studies, visual and economic anthropology, cultural management and museology.

PRAKTISCH: 

Het aantal deelnemers is beperkt tot max.30 personen 

Onthaal vanaf 9u30. Voertaal: voormiddag Nederlands, namiddag Engels. 

Locatie: Republiek Brugge, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge

Kostprijs: gratis, exclusief lunch

Meer informatie en inschrijven: Mail naar jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

Jorijn Neyrinck | © Dieter Vanfraechem, i.o.v. Werkplaats immaterieel erfgoed, 2024, CC BY-SA 4.0