Artikel: De handen in elkaar slaan – Een kruisbestuiving tussen immaterieel erfgoed en archiefwerking

Op beleidsniveau wordt steeds meer aangestuurd op een geïntegreerde erfgoedwerking, onder andere in het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. In Vlaanderen is er voor het eerst systematisch oog voor de integratie van roerend en immaterieel cultureel erfgoed in de werking van de hele erfgoedsector. Maar, het verbinden van (de zorg voor) roerend en immaterieel erfgoed is in de praktijk niet altijd zo evident.

Elise Dewilde nam onder de loep wat de kruisbestuiving tussen immaterieel erfgoed en archiefwerking betekent in de praktijk. Haar bevindingen zijn te lezen in het tijdschrift META (2018/7). 

Lees het volledig artikel hier. 


Beeld: © Patrick Sinnesael in opdracht van Stad Ieper / 'Kattenstoet – Reus Cieper'

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst