Afghaans borduren

Lies Van Assche is social designer, kunstenaar en kostuumontwerper. Ze neemt textiel als uitgangspunt om artistieke concepten en projecten te ontwikkelen. In 2012 stichtte ze DOEK vzw, een textielplatform en expertisecentrum dat rond mondiale textielambachten, duurzaamheid, talentontwikkeling en co-creatie werkt. Het platform is uitgegroeid tot een diverse community van ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers.

Via DOEK leerde Lies Nadia Mohmand kennen. Nadia is specialist in Afghaanse borduurtechnieken. Met de platsteek maakt zij prachtige geometrische patronen, die heel secuur nageteld moeten worden. Nadia nam in het verleden al deel aan verschillende projecten rond textielambachten. Ze werkte samen met Vlaamse designers en gaf workshops aan jongeren en volwassenen. Het meester-leerlingtraject liet Lies toe tijd vrij te maken om het ambacht dat haar fascineert, diepgaand te verkennen. Naast borduurtechnieken leerde ze de achterliggende geschiedenis, rituelen en verhalen kennen. De samenwerking tussen Lies en Nadia leidde tot kruisbestuiving en cocreatie. Het Museum aan de Stroom (MAS) legde hun traject audiovisueel vast.

“Door mijn borduurwerk te delen met anderen ben ik sterker geworden. Ik heb de taal leren spreken, heb mensen ontmoet die ook met ambachten en textiel bezig zijn, en heb contacten gelegd.”

Nadia Mohmand

“Als social designer is het voor mij verrijkend om een nieuwkomer als meester te hebben. Omdat ik geloof dat er door intensief samen te werken solidariteit kan ontstaan.”

Lies Van Assche

Looptijd traject

1 februari 2019 - 1 juli 2020

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek