Azalea- en rododendronveredeling

De streek rond Lochristi is het belangrijkste sierteeltgebied in Vlaanderen. Daar ligt de bakermat van de azalea- en rododendronproductie. Sinds bio-ingenieur Steven Engelen naar Lochristi verhuisde, voelt hij zij verbonden met die sierteelt. Daarom ruilde hij zijn onderzoek naar landbouwgewassen in voor een job in de sierteeltsector, als R&D Manager & Breeder bij Hortibreed NV. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve azalea- en rododendronvariëteiten.

Steven is zich bewust van de uitdagingen die de azalea- en rododendronteelt kennen: klimaatverandering, onzekerheid over het toegelaten gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de stijgende energieprijzen en een gebrek aan personeel. In die uitdagingen ziet hij echter een opportuniteit. Hij wil via plantenveredeling nieuwe variëteiten ontwikkelen die aangepast zijn aan de veranderende klimaatomstandigheden en een grotere ziekteresistentie kennen. Hij wil met andere woorden nieuwe variëteiten creëren door nauwkeurig geselecteerde ouderplanten met elkaar te kruisen. Om de plantenveredelingstechnieken onder de knie te krijgen, klopt Steven aan bij Johan Vanderhaegen.

Johan is master in de sierteelt en heeft bijna 40 jaar ervaring met plantenveredeling. In 1984 startte hij een adviesbureau voor sierteeltbegeleiding. Hij heeft ook een eigen azaleaproductiebedrijf en veredelt kamerazalea’s, tuinazaelea’s en rododendrons. De nieuwe variëteiten die hij ontwikkelt, winnen prijzen in binnen- en buitenland. Nu het einde van zijn loopbaan nadert, wil hij zijn vakmanschap en collectie ouderplanten doorgeven aan Steven. In een opleidingstraject van een jaar wordt Steven door Johan ingewijd in alle geheimen van de azalea- en rododendronveredeling. De opgedane kennis zal Steven verder verspreiden in zijn bedrijf en delen met onderzoekscentra gespecialiseerd in sierteelt.

Looptijd traject

1 januari 2023 - 31 december 2023

Domein

Natuur en landbouw