Bie de bij: imkers voor de toekomst

"Bie de bij: imkers voor de toekomst" is een betekenisvol meester-leerlingtraject waarin imker Antoon Rooryck zijn ambacht doorgeeft aan twee gedreven leerlingen, Jens De Sloovere en Nele Behaeghel. Antoon beschikt over decennialange ervaring en kennis in het imkeren. Zijn vakmanschap omvat niet alleen het oogsten van honing, maar ook het zorgvuldig beheren van bijenvolkeren, het maken van bijenramen, en het bestrijden van parasieten.

Jens, een natuurgids en educatief medewerker, en Nele, een publieksmedewerker in het Bakkerijmuseum, delen een diepe passie voor ambachten en natuur. Ze vinden imkeren cruciaal vanwege de nauwe band met biodiversiteit en het behoud van bijenpopulaties. Hun gedeelde doel is niet alleen om de technische aspecten van het imkeren te leren, maar ook om de ambachtelijke kennis te behouden en te verspreiden.

De leerlingen willen van Antoon de fijne kneepjes van het vak leren: van het observeren en verzorgen van bijenvolkeren en het oogsten van honing, was en propolis tot het vervaardigen van producten zoals kaarsen en zeep.  Jens en Nele willen niet alleen imkers worden, maar ook ambassadeurs van de bijen. Daarom gaan ze hun opgedane kennis delen in educatieve sessies en workshops.

De ambitie van dit meester-leerlingtraject is tweeledig. Antoon hoopt zijn waardevolle kennis over te dragen aan een nieuwe generatie imkers, terwijl Jens en Nele streven naar een diepgaand begrip van het imkerambacht en een actieve rol in het behoud van de bijenpopulatie. Samen creëren ze een brug tussen traditie en toekomst, waarbij het immaterieel erfgoed van het imkeren bloeit en voortleeft.

Looptijd traject

1 januari 2024 - 31 december 2025

Domein

Natuur en landbouw