Bouwen en bespelen van een hakkebord

Als men je vraagt een snaarinstrument te noemen, denk je waarschijnlijk niet meteen aan een hakkebord. Dit trapeziumvormig instrument, dat met hamertjes wordt bespeeld, behoort nochtans tot de Vlaamse traditionele muziekinstrumentenfamilie. Toch komt het instrument sinds de vorige eeuw steeds minder voor.

De revival van folkmuziek in de jaren zeventig wakkerde bij Pieter Blondelle een interesse aan in de traditionele Vlaamse muziek en de bijhorende instrumenten. Hij ontdekte dat er in onze regio geen hakkebordbouwers meer waren en ging te rade bij buitenlandse experts. Zo leerde hij het instrument bouwen en bespelen. De laatste jaren merkt Pieter een groeiende belangstelling voor het instrument. Toch wordt de bouw ervan in geen enkel instituut voor muziekinstrumentenbouw aangeboden en is er geen enkele muziekschool waar je de speeltechniek kunt aanleren. Opdat de kennis over het bouwen en bespelen van het instrument niet zou verdwijnen, deed Pieter een beroep op een beurs voor het doorgeven van vakmanschap. In een traject van twee jaar deelt hij zijn meesterschap met Willy Vermaelen, Toon Lauwers en Mirte Maes. Alle leerlingen zijn ervaren instrumentenbouwers. Zij willen het instrument opnieuw aanbieden aan de groeiende groep geïnteresseerde muzikanten.  

 

“Er zijn al zo veel ambachtelijke technieken die we niet meer kennen en er is al zo veel ambachtelijke kennis die begraven is, samen met onze voorgangers. Laten we wat nog leeft in leven houden.”

Mirte Maes

Looptijd traject

1 september 2019 - 31 augustus 2021

Domein

Sport en spel