De Glazeniersgilde achterna: kennen - kunnen - doen

Astrid Decruyenaere studeerde in 2017 af aan de Universiteit Antwerpen als Master in de conservatie en restauratie van keramiek en glas-in-lood. Hoewel ze tijdens haar opleiding een gedegen theoretische kennis opdeed, vond Astrid dat het haar aan praktijkervaring in historische technieken ontbrak. Omdat ze haar voeling met glas als veelzijdig materiaal niet wilde verliezen, startte ze in 2019 een avondopleiding glazenier bij Syntra-West in Brugge. Daar leerde ze Leo Crul kennen, die er sinds 1990 glazenierskunst doceert.

Leo is al 48 jaar actief als kunstglazenier en glas-in-loodrestaurator. Hij leerde de stiel van zijn eigen vader, die kunstenaar, glazenier en restaurator was. Na enkele jaren in het restauratieatelier van Musea Brugge te werken, startte Leo in 1982 zijn eigen atelier waar hij glasramen vervaardigt en restauratieprojecten uitvoert.

De Syntra-opleiding wakkerde Astrids interesse in het glazeniersambacht nog verder aan. Ze kreeg zin om zich verder in de stiel te verdiepen en veel meer dan één avond per week met glas-in-lood bezig te zijn. Dankzij een meester-leerlingbeurs kan Astrid twee jaar lang, één dag per week, samen met Leo aan de slag gaan in zijn atelier. Zo wil ze de lacunes in haar kennis opvullen en zich verder toeleggen op historische technieken en materialen. De opgedane competenties hoopt ze toe te passen in haar job als projectmedewerker bij de Erfgoedfabriek in Brugge. Verder is het haar droom om ooit zelf een atelier te starten, les te geven en de liefde voor het glazeniersambacht door te geven aan de volgende generatie.

Looptijd traject

4 maart 2022 - 1 maart 2024

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek