Fraaye konst van houtdraayen - kennis, kunde en kunst

Tussen september 2019 en augustus 2021 geeft meester Robert Piccart zijn kennis van het houtdraaien door aan leerlingen Jimmy De Caluwé, Tim Hamels en Zita Lageder.

.

Looptijd traject

1 september 2019 - 31 augustus 2021

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek