Hedendaags Hoedenmaken

Het meester-leerlingtraject 'Hedendaags Hoedenmaken' is een verrijkende reis in de wereld van vakmanschap en creativiteit. De meester, Ria De Ridder, met meer dan 30 jaar ervaring als modiste, deelt haar diepgaande kennis met haar toegewijde leerling, Ayla Willaert. Samen streven ze naar het behoud van het eeuwenoude ambacht van hoedenmaken, met een eigentijdse twist.

Ria, als ervaren hoedenmaakster, voelt de roeping om haar rijke expertise door te geven. Haar dochter, Ayla, geïnspireerd door een jeugd omringd door de creaties van haar moeder, koestert dezelfde passie. Beide vrouwen zijn gedreven om de ambachtelijke kunst van het hedendaagse hoedenmaken te verkennen en te verrijken.

Het vakmanschap omvat niet alleen de technische vaardigheden van het maken en vormgeven van hoeden, maar ook diepgaand begrip van materialen en het creatieve proces. Ria en Ayla zijn vastbesloten om lokale, duurzame en innovatieve benaderingen te integreren in hun werk.

De motivatie achter dit traject is tweeledig. Ria wil haar levenslange toewijding aan hoedenmaken voortzetten door haar kennis over te dragen aan de volgende generatie, belichaamd door haar getalenteerde dochter Ayla. Ayla, op haar beurt, wil het ambacht omarmen als een platform voor artistieke expressie, duurzaamheid, en interculturele uitwisseling.

Het doel van dit meester-leerlingtraject is niet alleen het doorgeven van technische vaardigheden, maar ook het bevorderen van creativiteit, innovatie en bewustzijn binnen de samenleving. Ze streven ernaar om een brug te slaan tussen traditie en moderniteit, met een focus op lokale en duurzame praktijken. Door workshops, tentoonstellingen en educatieve activiteiten willen Ria en Ayla het vak van hedendaags hoedenmaken nieuw leven inblazen en een blijvende impact creëren.

Looptijd traject

1 februari 2024 - 30 juni 2025

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek