Het ontwerpen van herhalende patronen voor diverse toepassingen

Winkels liggen vol spullen met hippe motiefjes. Het éne al drukker dan het andere en bijna altijd met de computer gecreëerd. Als 'klassiek geschoolde' textielontwerper leerde Margot Billiet haar vak nog zonder hulp van een computer, op de traditionele manier met gouacheverf, kalkpapier en potlood.

Margot creëert motieven; herhaling komt tot stand door middel van tekenen, bijtekenen en doortekenen op kalkpapier. Zo tovert ze prachtige dessins tevoorschijn. Maar een textielontwerper zoals Margot, ontwerpt meer dan alleen textiel. De eindproducten zijn divers; denk bijvoorbeeld aan tegels, behangpapier of een smeedijzeren hek. Het decoreren met herhalende patronen is een techniek die vertrekt vanuit een potloodschets en uiteindelijk toegepast wordt op het eindproduct. Van voorstudies worden presentatietekeningen gemaakt die het eindproduct zo goed mogelijk benaderen. De techniek om herhaalpatronen te tekenen en om te zetten in geschilderde presentatietekeningen wordt bijna niet meer toegepast en is met uitsterven bedreigd. Toch zijn er nog designers van luxe producten die op zoek zijn naar authenticiteit en verlangen dat hun motieven worden uitgeschilderd. Margot heeft dertig jaar ervaring met de techniek en wil haar kennis graag doorgeven. Toen ze vernam dat er zoiets bestond als een meester-leerlingbeurs voor het doorgeven van vakmanschap, was ze onmiddellijk geïnteresseerd. Via een online zoektocht, en met strenge selectiecriteria, vond ze in Cathy Descamps, Lore Roekens en Tatjana Matysik de ideale leerlingen. Elke leerling heeft haar eigen achtergrond en interesses. De één wil patronen ontwerpen voor papier of textiel, de ander voor keramiek. Die diversiteit zorgt voor een boeiende sfeer in Margots atelier.

Looptijd traject

1 februari 2022 - 20 december 2022

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek