Opleiding tot restauratiebeeldhouwer van architectuur, onroerend erfgoed en kunstpatrimonium

Sébastien Vermeulen is een jonge gedreven steenkapper. Als werknemer bij Atelier Compaan voert Sébastien vooral restauraties uit aan grafmonumenten. Vanuit een liefde voor natuursteen en bouwkundig erfgoed wil hij zich verdiepen in het ambacht van de restauratiebeeldhouwer. Daarvoor doet hij beroep op Alexandre Callet. Met meer dan 20 jaar ervaring als zelfstandig restaurator, steenkapper, beeldhouwer en ornamentist is Alexandre uitzonderlijk bekwaam in zijn vak. Sébastien en Alexandre vinden elkaar in hun gedeelde passie voor vakmanschap en handwerk bij erfgoedrestauratie.

In een anderhalf jaar durend meerster-leerlingtraject deelt Alexandre zijn kennis en kunde als restauratiebeeldhouwer met Sébastien. Daarbij ligt de focus op het uitvoeren van duurzame, grondige restauraties aan historische gebouwen en beeldhouwwerken. Wekelijks staat Sébastien, Alexandre bij in diens atelier en op werven. Zo leert Sébastien al doende de kneepjes van het vak. De ambachtelijke technieken die hij van zijn meester opsteekt, vormen een volwaardig alternatief voor machinewerk. Bij sommige restauraties is het economisch rendabeler en meer historisch verantwoord om op artisanale wijze aan de slag te gaan.
Tijdens hun meester-leerlingtraject houden Sébastien en Alexandre samen een logboek bij waarin ze stappenplannen, methodes, technieken, foto’s, bouwplannen, schetsen, afbeeldingen en verslagen bundelen. Dat logboek moet een transparant naslagwerk worden voor toekomstige aspirant-renovatiebeeldhouwers. Op het einde van zijn leertraject zal Sébastien, in samenwerking met het Museum voor Oude Technieken, ook een workshop organiseren die creatievelingen moet warm maken voor steenbewerking. En uiteraard zal hij zijn nieuwe skills inzetten bij zijn werkgever.

Looptijd traject

4 september 2023 - 18 december 2024

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek

Leerling(en)

  • Sébastien Vermeulen